Prowadzi po świecie Biblii

publikacja 10.12.2013 20:00

O. Wacław Królikowski SI, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach

O. Wacław Królikowski, jezuita, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach O. Wacław Królikowski, jezuita, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach
Alina Świeży-Sobel /GN

Bp Roman Pindel jest z naszym domem mocno związany od lat. Najpierw sam odprawiał rekolekcje ignacjańskie, a następnie jako stały współpracownik prowadził sesje weekendowe. Taką sesję – na temat „Wiara czy magia?” – poprowadził u nas w grudniu już jako biskup nominat.

Jego wykłady cenią zarówno bibliści, jak i ludzie niezwiązani z tą dziedziną nauki. Biskup Pindel ma świetny, bezpośredni kontakt z ludźmi, stąd bardzo owocna jest jego praca popularyzatorska na temat Pisma Świętego.

Jako biblista ukazuje różnorodne aspekty Słowa Bożego i to sprawia, że ma coraz szerszą rzeszę słuchaczy, którzy systematycznie uczestniczą w tych konferencjach. Są to już całe grupy. Na tegoroczną sesję przybyło szczególnie liczne grono uczestników, którzy z uwagą słuchali rozważań i odpowiedzi na pytania, a także modlili się pod jego przewodnictwem.

Są tu między innymi członkowie Stowarzyszenia Charytatywnego św. Ojca Pio, którzy całą grupa uczestniczą w tych konferencjach bp. Pindla. Warto podkreślić, że większość tych osób to mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, którzy decydują się zamieszkać w domu rekolekcyjnym w sąsiedztwie, bo cały ten czas chcą wykorzystać na skupienie nad Słowem Bożym.

Biskup Roman Pindel jest przyjacielem i prawie domownikiem tego domu. Z serdecznością podchodzi do samych rekolekcji, na które jako rektor w ostatnich latach przysyłał także seminarzystów. Płaszczyzn współpracy jest wiele – tym większa nasza radość z decyzji Ojca Świętego, który mianował go nowym ordynariuszem Kościoła bielsko-żywieckiego.

Jeszcze bardziej cieszymy się, że już zgodził się przyjąć nasze zaproszenie na biblijna sesje formacyjną w przyszłym roku...