Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 50/2013

publikacja 12.12.2013 00:00

Adwent to czas radosnego oczekiwania na Zbawiciela.

Nawet gdy wokół nas nie brakuje smutnych zdarzeń i odchodzą dobrzy ludzie, jak śp. ks. kan. Stanisław Ulman z Sopotni Wielkiej, czy znika w płomieniach Boży dom na Stecówce. Uczymy się patrzeć z nadzieją, kiedy wbrew kryzysom współczesności widzimy mężczyzn: świadomych swojej odpowiedzialności za życie, rodzinę, Kościół – więcej obok i na ss. IV–V. Radość budzi się w rodzinach obdarowanych przez Szlachetną Paczkę – i w sercach setek wolontariuszy oraz darczyńców. Dzieciom rozjaśnią przyszłość świece Caritas: jeszcze możemy mieć w tym udział…