Profesor, ojciec duchowny, biskup

Alina Świeży-Sobel

dodane 02.12.2013 11:40

Niespełna 22 lata po powołaniu do istnienia naszej diecezji biskup nominat Roman Pindel rozpocznie swoją pasterską posługę jako drugi w jej dziejach ordynariusz. Wniesie w nią doświadczenie zebrane w ciągu lat pracy naukowej i duszpasterskiej.

Ingres do katedry św. Mikołaja 6 stycznia 2014 roku będzie oznaczać objęcie przez bp. Romana Pindla urzędu ordynariusza bielsko-żywieckiego Ingres do katedry św. Mikołaja 6 stycznia 2014 roku będzie oznaczać objęcie przez bp. Romana Pindla urzędu ordynariusza bielsko-żywieckiego
Alina Świezy-Sobel /GN

Urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu, ale już miesiąc później wrócił do rodzinnych Wadowic, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne. Jak tłumaczył tuż po nominacji, ten krótki epizod z najwcześniejszego dzieciństwa, łączący go z terenem obecnej diecezji bielsko-żywieckiej, to wynik domowych remontów, które sprawiły, że jego matka będąc wówczas w błogosławionym stanie, chwilowo zamieszkała u swej krewnej w Jawiszowicach. Stamtąd pojechała do najbliższego szpitala: do Oświęcimia - i tak Oświęcim pojawił się już na zawsze w metryce przyszłego biskupa.

W świecie książek

Po ukończeniu wadowickiej szkoły podstawowej został uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie - w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Gdy zdał egzamin maturalny, w 1977 roku rozpoczął studia teologiczne i kapłańską formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. 22 maja 1983 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu.

Pierwszą parafią, do której trafił jako wikariusz, była parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, a następnie pracował też w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Racławicach.

Od 1986 r. kontynuował studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Uwieńczył je w 1990 r. doktoratem. Podstawą stopnia doktorskiego była praca: "Chrystus jako Arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków".

W 2001 roku na podstawie rozprawy "W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11-2, 21" otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 2005 roku uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

W służbie Bożej nauki

Od 1986 roku pracował jako wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, późniejszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Na tej uczelni ks. prof. dr hab. Roman Pindel kierował Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki. Jest autorem 20 książek i ponad 70 artykułów naukowych z zakresu biblistyki oraz licznych publikacji popularnonaukowych, a także różnych sesji formacyjnych. - Ks. prof. Roman Pindel przez dotychczasowe lata pracy na naszej uczelni dał się poznać jako wybitny biblista, zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć, potrafiący nie tylko doskonale przekazać wiedzę, ale i umiłowanie słowa Bożego - przypominał ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, prorektor UPJPII.

Jako biblista ks. prof. Pindel powtarzał często: - Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka. Jest to też najzdrowszy pokarm, jakim możemy żywić naszą wiarę, umacniać naszą nadzieję i karmić miłość...

Wychowawca i pasterz

Równolegle od 2004 r. pracę biblisty łączył w obowiązkami ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, zajmując się formacją duchową przyszłych kapłanów. Od 2011 r. jako rektor kierował funkcjonowaniem WSD, w którym formują się alumni archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce.

W archidiecezji krakowskiej pełnił też funkcję duszpasterza i koordynatora grup Odnowy w Duchu Świętym oraz delegata biskupa do spraw nowych ruchów religijnych.

Papież Franciszek 16 listopada 2013 roku mianował ks. prałata Romana Pindla biskupem diecezji bielsko-żywieckiej - drugim po biskupie Tadeuszu Rakoczym ordynariuszem naszej diecezji.

Obejmując urząd biskupa bielsko-żywieckiego opuści mury gmachu seminarium przy krakowskiej ulicy Podzamcze 8 - i zamieni je na kurię diecezjalną przy ulicy Żeromskiego 5-7 w Bielsku-Białej.