Ze słowem Bożym na co dzień

jmp, ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 47/2013

publikacja 21.11.2013 00:00

Jeszcze w piątek 15 listopada, kiedy spotkał się ze swoimi kolegami – księżmi z rocznika święceń 1983 na pogrzebie mamy jednego z nich, nie dał po sobie znać, że nazajutrz coś ważnego wydarzy się w jego życiu.

 Nowy ordynariusz bielsko-żywiecki w dniu ogłoszenia nominacji  16 listopada otrzymał w darze od kard. Stanisława Dziwisza  złoty krzyż pektoralny bł. Jana Pawła II Nowy ordynariusz bielsko-żywiecki w dniu ogłoszenia nominacji 16 listopada otrzymał w darze od kard. Stanisława Dziwisza złoty krzyż pektoralny bł. Jana Pawła II
zdjęcia Alina Świeży-Sobel /gn

W samo południe w sobotę 16 listopada do kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przybyli m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, biskup Jan Zając oraz ks. infułat Bronisław Fidelus, a także alumni archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Tam usłyszeli o nominacji swojego rektora – ks. prof. Romana Pindla – na urząd biskupa Kościoła bielsko-żywieckiego.

Tegoroczne urodziny i imieniny ksiądz profesor obchodził już jako biskup nominat. Ma 55 lat, urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. – Z powodu remontu domu przez pewien czas moja mama mieszkała u cioci w Jawiszowicach – mówił nam w dniu nominacji. – Kiedy nadszedł czas rozwiązania, najbliżej stamtąd było na porodówkę do Oświęcimia, gdzie też się urodziłem. Ale później mieszkaliśmy w Wadowicach. Biskup nominat uczył się w LO w Andrychowie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Po maturze rozpoczął studia teologiczne i formację kapłańską w krakowskim seminarium. 22 maja 1983 r. przyjął święcenia w katedrze na Wawelu. W latach 1983–1986 był wikariuszem w Kozach i Racławicach. Od 1986 r. kontynuował studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Uwieńczył je w 1990 r. doktoratem, a w roku 2005 otrzymał tytuł profesora.

Kieruje Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. O jego miłość do słowa Bożego mówią jego studenci i słuchacze. W artykule „Bóg przemawia do człowieka przez Biblię”, opublikowanym przez „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” napisał: „Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka. Jest to też najzdrowszy pokarm, jakim możemy żywić naszą wiarę, umacniać naszą nadzieję i karmić miłość”. W latach 2004–2011 pełnił posługę ojca duchownego kleryków krakowskiego seminarium.

W 2011 został jego rektorem, zastępując na tym stanowisku biskupa Grzegorza Rysia. W tym roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Miał kierować tym gremium do roku 2015. Pracę naukową ks. prof. Pindel łączył z duszpasterstwem Odnowy w Duchu Świętym, będąc m.in. asystentem kościelnym miesięcznika „List”. Pełnił funkcję koordynatora grup modlitewnych Odnowy, a także delegata biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Pierwszym ordynariuszem był biskup Tadeusz

– Biskup nominat Roman Pindel jest drugim biskupem bielsko-żywieckim. Obejmie urząd po biskupie Tadeuszu Rakoczym, mianowanym w 1992 r. przez papieża bł. Jana Pawła II. 30 marca biskup Tadeusz ukończył 75 lat i osiągnął przewidziany prawem kanonicznym wiek emerytalny. Mottem posługi biskupa Tadeusza Rakoczego były słowa „In aedificationem Corporis Christi” (Ku budowaniu Ciała Chrystusowego). Obowiązki biskupie łączył z dziełem budowania tożsamości i jedności nowo utworzonej diecezji, której wierni związani byli z tradycją duszpasterską Śląska i Małopolski. 16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa i jednocześnie ustanowił go administratorem apostolskim diecezji do czasu objęcia urzędu przez nowego pasterza. Księdzu biskupowi będzie przysługiwał tytuł biskupa seniora. Do momentu ingresu w kanonie Mszy świętej wypowiadamy słowa: „naszego biskupa Tadeusza”.im