Oni budują naszą polskość - jak ks. Londzin

Alina Świeży-Sobel

publikacja 11.11.2013 22:30

Jak co roku na scenie zasiadło grono osób wyróżniających się zaangażowaniem w budowanie swoich małych ojczyzn: nominowani do Nagrody im. ks. Londzina.

Podczas gali wręczenia nagrody w Teatrze Polskim - w środku laureatka Małgorzata Hołdys z bp. Tadeuszem Rakoczym i starostą Andrzejem Płonką Podczas gali wręczenia nagrody w Teatrze Polskim - w środku laureatka Małgorzata Hołdys z bp. Tadeuszem Rakoczym i starostą Andrzejem Płonką
Alina Świeży-Sobel /GN

- Uhonorowani nominacją do nagrody im. ks. Józefa Londzina są jego naśladowcami - i przykładami godnymi do stawiania za wzór następnym pokoleniom - mówił starosta bielski Andrzej Płonka, wskazując na bogaty dorobek kandydatów.

Uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej już po raz piętnasty. Wśród zasiadających na widowni byli przedstawiciele władz i środowisk samorządowych Bielska-Białej i powiatu bielskiego, a także przedstawiciele duchowieństwa - z biskupem Tadeuszem Rakoczym i biskupem Pawłem Anweilerem.

W tym roku nominowani do nagrody zostali: Maria Sysak-Łyp z Bestwiny, Ewa Kmiecik-Wronowicz z Czechowic-Dziedzic, Aleksander Lorenz z Mazańcowic, Roman Greń z Jaworza, Marek Małecki z Kóz, ks. kan. Józef Strączek z Porąbki, Barbara Mleczko z Hecznarowic. Małgorzata Hołdys ze Szczyrku oraz strażacy OSP z Wilkowic - w ich imieniu nominację odebrał prezes Wojciech Kąkol.

- To ludzie, których chcemy przy okazji 11 listopada i Święta Niepodległości pokazywać i doceniać, bo oni budują naszą polskość – mówił Andrzej Płonka, starosta bielski, wskazując na nominowanych do tegorocznej edycji nagrody, a także na wszystkich wyróżnionych do tej pory Nagroda Starosty Bielskiego. - Ojczyzna ma swoich bohaterów. Ludzi wybitnych i zasłużonych ma także każda mała ojczyzna. Wielu z nich  znamy. W dotychczasowych edycjach pojawiło się prawie 150 nominowanych przez samorządy gmin kandydatów do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Są to liderzy naszych małych ojczyzn czyli świata, w którym żyjemy na co dzień, świata, który jest nam najbliższy. Znam ich dorobek - i bardzo cenię, jednak medal z wizerunkiem ks. Józefa Londzina otrzymać może tylko jedna osoba. Tu warto przypomnieć też dotychczasowych laureatów. Byli nimi: Henryk Pysz, Erwin Woźniak, ks. Ignacy Czader, ks. Michał Boguta, ks. Jan Lech Klima, Juliusz Wątroba, Waleria Owczarz, Jadwiga Kolarczyk, Jan Wolnicki, Henryk Francuz, Józef Wrzoł, Florian Grzybek, Honorata Mynarska, ks. Stanisław Jasek.

Laureatka ze Szczyrku

Piętnastą Nagrodę im. ks. J. Londzina i medal z jego wizerunkiem otrzymała nominowana przez gminę Szczyrk Małgorzata Hołdys, społeczniczka i miłośniczka folkloru, od założenia w 1985 r. do dzisiaj kierownik i choreograf zespołu regionalnego „Klimczok”.

Ucząc kolejne pokolenia dzieci tradycji, troszczy się o wychowanie ich do szacunku dla dziedzictwa wiary i kultury. Pracuje nad tym, by poznawali tradycyjne tańce i muzykę górali żywieckich oraz śląskich wraz z całą związaną z nimi obrzędowością, poznając przy tym przedstawicieli starszego pokolenia.

Od starszych w sposób naturalny najmłodsi uczą się, poznają tradycję i odtwarzając wiernie ocalają ja dla innych realizując nagrania różnych programów folklorystycznych i religijnych. Wraz z szacunkiem dla tradycji wpaja członkom zespołu umiejętność żywego reagowania na potrzeby innych, dlatego też wraz z zespołem "Klimczok" przeprowadziła wiele różnych akcji charytatywnych.

Swoimi występami na scenach Europy wraz z zespołem popularyzowała tradycje naszej kultury, umacniając również polskość wśród rodaków na Litwie. Wśród licznych przyjaciół zespołu znalazł się m.in. znany artysta Jerzy Duda-Gracz, który zainspirowany przez wykonawców "Klimczoka" tworzył swoje dzieła, a młodzi artyści występowali m.in. na Jasnej Górze, gdy prof. Duda-Gracz przekazywał ojcom paulinom "Golgotę Jasnogórską".

- Piętnaście lat temu byłam na pierwszej edycji wręczenia Nagrody ks. Józefa Londzina. Przysłuchiwałam się wówczas historii jego życia i myślę, że chodzenie jego śladami jest marzeniem każdego działacza - bo dorównać pewnie się nie da. Iść jego śladami i czynić dobro: to jest bardzo ważne w życiu!  Myślę, że Pan Bóg dzieli talentami, a potem pilnuje, jak się je realizuje. Mam nadzieję, że kiedyś oceni mnie dobrze - mówiła wzruszona laureatka. - Dzisiaj jestem zaszczycona i cieszę się - jak cały zespół - bo to przecież nagroda za lata naszej wspólnej pracy. Dziękuję zespołowi, który ze mną kroczy przez te wszystkie lata, pozwalając uczyć się miłości do kultury, tradycji, szacunku do naszych praojców. Czynimy to przez muzykę, taniec. To chyba najpiękniejsza forma okazywania tej miłości.

- Cieszymy się bardzo, a właściwie cieszymy się podwójnie - mówił burmistrz Szczyrku Wojciech Bydliński. - Wiemy, że ta nagroda jest nie tylko słusznym docenieniem wszystkiego, co Małgorzata Hołdys zrobiła i robi dla zachowania i rozwijania naszego dziedzictwa kulturowego. Znając laureatkę wiemy, że na pewno będzie też dla niej mobilizacją na przyszłość i już liczymy na jej kolejne inicjatywy.

- Niech to wszystko promieniuje na całą naszą ziemię i mieszkańców - życzył bp Tadeusz Rakoczy, dziękując za to owocne zaangażowanie zarówno laureatce, jak i pozostałym nominowanym, którzy wnoszą cenny wkład w życie swoich lokalnych środowisk. - Wy wszyscy zasłużyliście na tę nagrodę, gdyż wpisujecie się w losy waszych środowisk. Gratuluję wam tego, dzięki czemu znaleźliście się tutaj wyróżnieni, i życzę następnych dobrych owoców. W tym patronuje wam ks. Józef Londzin. Słusznie nazwano go hetmanem Śląska Cieszyńskiego. Był jednym z tych, dzięki którym - mimo sześciu wieków oderwania od państwa polskiego - na Śląsku Cieszyńskim ocalała narodowa świadomość Polaków. Jako kapłan i społecznik promieniował wiarą na innych, rozpalał jej gorący płomień w sercach. Niech po latach pozostanie dla nas natchnieniem dla ofiarnej służby Kościołowi i Polsce - i naszej małej ojczyźnie.

Dla wszystkich uczestników uroczystości zaśpiewał chór "Hejnał Mazańcowice" pod dyrekcja Krzysztofa Przemyka, a na zakończenie wieczoru wystąpili z koncertem artyści z Krakowa, z Beatą Rybotycką i Jackiem Wójcickim na czele.

Nominowani do tegorocznej Nagrody im. ks. Józefa Londzina:

Gmina Bestwina
MARIA SYSAK-ŁYP

W 1994 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” i została jego prezesem, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Kierując Stowarzyszeniem w latach 2000-2002 doprowadziła do powstania w Bestwinie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu bielskiego i powiatów ościennych. Na terenie Ośrodka organizowanych jest wiele spotkań i imprez integracyjnych przy ścisłej współpracy między innymi pedagogów i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie. Jej kreatywność, otwartość i umiejętność przekonania innych do bezinteresownej pracy dla drugiego człowieka pozwoliły w 2009 roku na podjęcie, zdawałoby się nierealnej, decyzji o budowie na posiadanym terenie pierwszego na bielskiej ziemi Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Do budowy tej potrafiła przekonać setki osób fizycznych i dziesiątki firm z całego kraju. Spełniło się jedno z marzeń Pani Marii, a marzeń tych jeszcze wiele. Następnym jest rozwiązanie problemu codziennego funkcjonowania Ośrodka, by mógł tętnić życiem tych, dla których został zbudowany, by radość i uśmiech nie schodził z ich twarzy nawet wtedy, gdy zabraknie im dotychczasowych opiekunów. Odznaczona Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” i wieloma prestiżowymi wyróżnieniami. Najbardziej ceni sobie przyznany przez dzieci specjalnej troski order „Serce Dziecka” za miłość, pomoc i zaangażowanie w poprawianie życia osobom niepełnosprawnym i budowę dla nich Domu w Bestwinie.

Gmina Czechowice-Dziedzice
EWA KMIECIK-WRONOWICZ

Z Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach związana od 1975 roku, od 1982 roku jako dyrektor tej placówki. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Bibliotek Polskich oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Klubu Honorowych Dawców Krwi Miasta i Gminy oraz od kilku lat działa w Caritas Polska. Dostrzegając potrzeby społeczności lokalnej wzbogaca i rozwija ofertę biblioteki. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją realizuje lokalne programy i projekty np. Akademia Pięknego Czasu – program mający na celu aktywizację osób dojrzałych wiekiem. Dzięki bogatej ofercie słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach, wystawach, wycieczkach, kursach językowych i komputerowych. Pod jej kierownictwem czechowicka książnica plasuje się w czołówce bibliotek województwa śląskiego oraz jako jedyna w Polsce biblioteka współpracuje z Zamkiem Królewskim, a także w roku 2011 zajęła I miejsce w Polsce w rankingu bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. Od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem stara się o wybudowanie nowej siedziby biblioteki, która dzięki swej nowoczesności i powiększonym zasobom w zdecydowany sposób wpłynie na rozwój czytelnictwa i promocji książki w regionie. Nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, wśród których między innymi znalazły się Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Złoty Medal za Długoletnią Pracę przyznany przez Prezydenta RP.

Gmina Jasienica
ALEKSANDER LORENZ

Mieszkaniec Mazańcowic, emeryt, strażak, do OSP wstąpił w 1960 roku. W latach 1970-1980 pełnił funkcję zastępcy naczelnika OSP Mazańcowice, a od 1981 do 2011 był naczelnikiem OSP Mazańcowice. W 1991r. został mianowany Komendantem Gminnym Straży Pożarnych w Gminie Jasienica, stanowisko to pełnił do przejścia na emeryturę w 2011r. W 2007r. został wybrany w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej i pełni tę funkcję już II kadencję. W latach 1998-2002 był radnym w I kadencji Rady Powiatu w Bielsku – Białej. Inicjator i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Jasienica: spartakiad im. Haliny Dzidy, Rodzinnych Rajdów Rowerowych, Lata w Jasienicy i Dożynek Gminnych. Odznaczony licznymi odznaczeniami za zasługi dla pożarnictwa ochotniczego, w tym Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Gmina Jaworze
ROMAN GREŃ

Emeryt, osoba zasłużona w środowisku Jaworza, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm X kadencji, w latach 1985 – 1990 naczelnik gminy Jasienica, w latach 2003 – 206 zastępca wójta gminy Jaworze, w latach 2006 – 2011 wiceburmistrz miasta Strumień. Inicjator wyodrębnienia z gminy Jasienica gminy Jaworze jako samodzielnej jednostki organizacyjnej, inicjator wielu przedsięwzięć lokalnych, m.in. rozbudowy amfiteatru, reaktywowania Zespołu Regionalnego „Jaworze”, utworzenia orkiestry dętej „Glorieta” oraz odbudowy cmentarza katolickiego „Kwatery Hrabiowskiej” i restaurowania XVII wiecznej Gloriety. Nadal aktywnie działa na rzecz wspierania obyczajów Śląska Cieszyńskiego i rozwoju Jaworza.

Gmina Kozy
MAREK MAŁECKI

Dyrektor Domu Kultury w Kozach. Filmowiec, pasjonat filmu animowanego, filmy jego autorstwa na licznych festiwalach filmów nieprofesjonalnych w Polsce zdobywały nagrody. Współtworzył wydawaną przez kilka lat „Gazetę Koziańską” i współpracował przy powstawaniu biuletynów informacyjnych Urzędu Gminy Kozy, by w 1999 roku przekształcić je w lokalne czasopismo „Koziańskie Wiadomości” i pełnić rolę redaktora naczelnego. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz i współorganizatorem Izby Historycznej im. A. Zubra (projektował i wykonywał pierwsze ekspozycje). Jest jednym z inicjatorów powołania Domu Kultury. Będąc orędownikiem aktywnego uczestnictwa w kulturze inicjuje liczne formy działań warsztatowych oraz tworzy warunki do rozwoju twórczego młodych ludzi. Wspomaga miejscowe zespoły muzyczne, opiekuje się Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Od początku organizuje przegląd orkiestr dętych, który z czasem zostaje przekształcony w festiwal, by ostatecznie od 2004r. zyskać ramy międzynarodowej imprezy muzycznej. Zaangażowany w ideę reaktywacji dawnego, koziańskiego stroju damskiego, autor opracowania dotyczącego tradycyjnego stroju i inicjator projektów umożliwiających wyposażenie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie w repliki dawnych koziańskich strojów. Wyróżniany Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego i Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Gmina Porąbka
Ksiądz JÓZEF STRĄCZEK

Urodził się w 17 października 1914 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 r. Do parafii Narodzenia NMP w Porąbce skierowany został w 1957 r. i przez 32 lata pełnił posługę jako jej proboszcz. Od 1989 r. przebywa na emeryturze i nadal mieszka w Porąbce aktywnie biorąc udział w życiu społecznym gminy. Wspierał szereg inicjatyw społeczno-gospodarczych. Wzorowy kapłan, wychowawca wielu pokoleń, dobry gospodarz, człowiek o otwartym, życzliwym sercu. Niekwestionowany autorytet moralny, propagator zdrowego stylu życia, otwarty na bezinteresowną pomoc bliźniemu. W 2004r. Rada Gminy Porąbka nadała mu Honorowe Obywatelstwo, a Towarzystwo Przyjaciół Porąbka w 2006 roku tytuł „Porąbczanina Roku”.

Gmina Wilamowice
BARBARA MLECZKO

Mieszkanka Hecznarowic. Do Koła Gospodyń Wiejskich wstąpiła w 1979 r., w 1981 r. wybrana została na funkcję przewodniczącej KGW Hecznarowice, pełniąc zarazem funkcję wiceprezesa Kółka Rolniczego w tym sołectwie. Jest także członkiem Rady Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilamowicach. Do chwili obecnej jest przewodniczącą Rady Kobiet Gminy Wilamowice. Jej działalność zainicjowała powstanie hecznarowskiego Klubu Seniora. Za swoją społeczną postawę i zaangażowanie została doceniona w 2007 r. przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych medalem „ORDER SERCA – MATKOM WSI”. W latach 1988-1992 była radną Miasta i Gminy Wilamowice, od szeregu lat ciągle twórczo pracuje w radzie sołeckiej Hecznarowic. Już trzecią kadencję pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wilamowicach, odznaczona Złotym Odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”. Inicjatorka założenia Orkiestry Dętej w Hecznarowicach i zespołu regionalnego „Echo” oraz współorganizatorka utworzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.

Gmina Wilkowice
OSP WILKOWICE

Jednostka OSP Wilkowice powstała w 1905 roku. Od samego początku istnienia skupiała w swych szeregach społeczników chcących nieść pomoc potrzebującym i angażujących się w życie codzienne miejscowości. Po II wojnie światowej strażacy z własnych środków zakupili niezbędne do budowy nowej strażnicy materiały budowlane. Cała budowa Domu Strażaka do 1952 r. finansowana była jedynie z własnych funduszy. Strażnica przez dziesiątki lat tętniła życiem, skutecznie pełniąc rolę lokalnego ośrodka kultury. Aktualnie jednostka OSP jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, reprezentantem i wizytówką OSP na szczeblu powiatu i województwa. Jest organizatorem lub współorganizatorem większości imprez na terenie sołectwa i gminy. Przywiązuje dużą wagę do pielęgnowania dawnych tradycji, prezentuje zabytkowy sprzęt i dawne umundurowanie pożarnicze. W bieżącym roku była organizatorem zawodów sikawek ręcznych. Przy jednostce prężnie działają członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i od 2003 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W jubileusz 100-lecia odznaczona najwyższym odznaczeniem pożarniczym Złotym Znakiem Związku. Wilkowicka OSP odnosi liczne sukcesy i osiągnięcia w zawodach i turniejach sportowo-pożarniczych, w działalności ratowniczo-gaśniczej oraz w konkursach wiedzy pożarniczej.