Cel: doskonałość

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2013

publikacja 31.10.2013 00:00

Mieszkańcy Kęt – ziemi świętych – dziękowali Panu Bogu za życie i dzieło wyniesionej 6 lat temu na ołtarze założycielki zgromadzenia zmartwychwstanek, która w 1891 r. otworzyła tu pierwszy na ziemiach polskich dom zakonny.

Dzieci z przedszkola im. bł. Celiny Borzęckiej witały gości specjalnych jubileuszu abp. Celestino Migliore i biskupów bielsko-żywieckich Dzieci z przedszkola im. bł. Celiny Borzęckiej witały gości specjalnych jubileuszu abp. Celestino Migliore i biskupów bielsko-żywieckich
Urszula Rogólska /GN

Matka Celina uczyła, jak kochać Boga i szanować człowieka” – śpiewały gromko dzieci z przedszkola im. bł. Celiny Borzęckiej, prowadzonego w Kętach przez siostry zmartwychwstanki.

Piosenką witały wszystkich, którzy przybyli na jubileuszowe obchody. A byli wśród goście szczególni – arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, biskup Tadeusz Rakoczy i biskup Piotr Greger. Wszystkich powitał także ks. kan. Franciszek Knapik, proboszcz parafii św. Małgorzaty i św. Katarzyny, na terenie której znajduje się dom sióstr zmartwychwstanek.

To także w kościele tej parafii umieszczone są sarkofagi z relikwiami bł. Celiny i doczesnymi szczątkami jej córki, sługi Bożej Matki Jadwigi, współzałożycielki zgromadzenia. Razem z siostrami i s. Teresą Marią Kreft – przełożoną generalną z Rzymu, jubileusz setnej rocznicy narodzin dla nieba bł. Matki Celiny świętowali kęczanie, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu oświęcimskiego, a także księża zmartwychwstańcy z prowincjałem Wiesławem Śpiewakiem oraz pielgrzymi z różnych stron Polski i z Białorusi.

– Jej 80-letnie życie było wypełnione wielką miłością do Boga i ludzi, było umiłowaniem woli Bożej ponad wszystko – mówił na początku Mszy św. biskup Rakoczy. – A wolą Bożą było wypełnienie obowiązków najpierw żony i matki. Po śmierci męża stała się założycielką sióstr zmartwychwstanek. Jak podkreślał ksiądz biskup, przypominając bł. Celinę jako wyjątkową postać w Roku Wiary, w każdym stanie swojego życia zawsze dążyła do doskonałości chrześcijańskiej i dzięki takiej postawie stała się dla przyszłych pokoleń wzorem do naśladowania.