Pielgrzymka Żywego Różańca

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 10.10.2013 06:05

- Jana Pawła II z różańcem w ręku przedstawia pomnik na dziedzińcu kurii diecezjalnej - przypomniał bp Tadeusz Rakoczy uczestnikom pielgrzymki Żywego Różańca z diecezji bielsko-żywieckiej.

Kościół diecezjalny jest bogaty modlitwą Żywego Różańca. Kościół diecezjalny jest bogaty modlitwą Żywego Różańca.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

W spotkaniu uczestniczyły setki przedstawicieli tego najliczniejszego ruchu modlitewnego na Podbeskidziu: modlili się we wspólnym nabożeństwie różańcowym, uczestniczyli we Mszy św., na zakończenie oddali cześć relikwii różańca św. Maksymiliana, ocalałej z KL Auschwitz.

- Jesteście wielką rodziną żyjącą na co dzień rytmem modlitwy różańcowej - powiedział zebranym bp Tadeusz Rakoczy, przewodniczący modlitwie różańcowych pielgrzymów. - Zapraszajcie do niej dzieci i młodzież. Niech w naszych parafiach rozszerza się krąg różańcowy, niech jednoczy rodziny i niesie pokój światu!

W pielgrzymce uczestniczył również biskup pomocniczy Piotr Greger oraz kilkudziesięciu kapłanów - opiekunów Żywego Różańca w parafiach.

Żywy Różaniec ma swoje korzenie we Francji, gdzie idea grup modlących się codziennie na różańcu sięga pierwszej ćwierci XIX wieku. Na naszych terenach ruch ten nasilił się szczególnie w XX wieku. Róża, to wspólnota dwudziestu osób - kobiet, mężczyzn, małżeństw a nawet całych rodzin. Każda z nich codziennie odmawia jedną, wyznaczoną tajemnicę różańca. W sumie każdego dnia cała róża odmawia cały różaniec. Pierwotnie celem Żywego Różańca było modlitewne wsparcie dla misyjnej działalności Kościoła. Obecnie jego troską jest szeroko pojęta rzeczywistość eklezjalna.

Podobną, systematyczną praktykę modlitwy różańcowej podejmują także inne ruchy: Różaniec za Ojczyznę, Jerycho Różańcowe czy Nowenna Pompejańska. W ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija się ruch Różańca Rodziców za Dzieci.

Działa on na identycznych zasadach, jak Żywy Różaniec, jednak ma ściśle określony zakres i cel: tworzą go rodzice, a swoją modlitwę ofiarują za dzieci rodzone lub chrzestne. Celem takiej praktyki modlitewnej jest duchowe wsparcie dla dzieci a także wynagrodzenie złych relacji rodzinnych. Jest formułą adresowaną także do rodziców, żyjących w związkach nie sakramentalnych: modlitwa różańcowa jest dla nich praktyką, która w pewnym stopniu może uzupełnić niemożność wsparcia dzieci Komunią św. sakramentalną.

Pielgrzymka Żywego Różańca odbyła się w kontekście przyjęcia przez Episkopat Polski Statutu Żywego Różańca oraz w nawiązaniu do prób usystematyzowania działalności i formacji Żywego Różańca w wymiarze diecezjalnym. Jeszcze pod koniec września w siedzibie radia diecezjalnego „Anioł Beskidów” rozpoczął się cykl spotkań formacyjnych dla zelatorów Żywego Różańca i Różańca Rodziców za Dzieci.

Kurs ma charakter próbny, jeśli spełni oczekiwania uczestników, w przyszłości będzie organizowany w różnych miejscach diecezji, szczególnie w sanktuariach Maryjnych - tak, by umożliwić udział w nim jak najszerszym kręgom osób zaangażowanych w modlitwę różańcową.