Mieszkańcy dziękują za patrona

Alina Świeży-Sobel

publikacja 05.10.2013 13:00

- Nie znajdziemy lepszego patrona przed Bogiem dla naszego miasta. Patrona, który ma wspierać i łączyć to, co świeckie i to, co Boże - mówił podczas uroczystej Eucharystii Jerzy Kubik, przedstawiciel wilamowiczan.

Obraz św. Bilczewskiego do sali posiedzeń rady poświęcił kard. Marian Jaworski Obraz św. Bilczewskiego do sali posiedzeń rady poświęcił kard. Marian Jaworski
Alina Świeży-Sobel /GN

Delegacja parafian i mieszkańców Wilamowic podziękowała kard. Marianowi Jaworskiemu i bp. Tadeuszowi Rakoczemu za udział w uroczystościach. Obaj hierarchowie dostali kwiaty i pamiątkowe puchary. Parafianie podziękowali także ks. prał. Michałowi Bogucie, który od lat wkładał wiele starań w krzewienie duchowego dziedzictwa św. Bilczewskiego.

- To historyczny dzień - mówił Jerzy Kubik. - Może ktoś powiedzieć, że nadużywamy tu ostatnio określenia "historyczna chwila", bo przecież mówiliśmy tak i rok temu, gdy ogłoszone zostało sanktuarium, i wcześniej, przy beatyfikacji oraz kanonizacji, czy podczas poświęcenia nowej ochronki. Ale czy nie są to wiekopomne wydarzenia w dziejach naszego miasteczka? Jest wiele miast w Polsce, które przyjęły sobie za patronów różnych świętych. Nie mamy wątpliwości, że nie byłoby tego dzisiejszego święta, gdyby nie on - nasz święty rodak.

J. Kubik przypomniał, co o abp. Bilczewskim napisał kard. Jaworski we wstępie do wydania jego listów pasterskich. - Nazwał świętego arcybiskupa człowiekiem niezwykłej mądrości, zaangażowanym w sprawy społeczne, a przy tym promieniującego świętością życia - mówił. - Nie znajdziemy lepszego patrona przed Bogiem dla naszego miasta, patrona, który ma wspierać i łączyć to, co świeckie i to, co Boże. Św. Józef Bilczewski patronuje tu wielu sprawom od wielu lat, ale w dniu dzisiejszym, mocą dekretu Stolicy Apostolskiej, powierzamy jego patronatowi całe nasze miasto: Kościół i instytucje, szkoły i urzędy, wszystkie rodziny, dzieci i młodzież - nasze dziś i jutro. Niechaj nas strzeże i wspiera, abyśmy czynili to, co służy ludziom i jest Bogu miłe.

Na zakończenie Eucharystii kard. Jaworski poświęcił wizerunek św. Józefa Bilczewskiego, który będzie wisiał w sali posiedzeń Rady Miejskiej Wilamowic.

Józef Skudlarski z Kęt na uroczystość przywiózł medaliki z podobizną św. Bilczewskiego, opatrzone datą 5 października 2013 r. - To z mojej strony taka forma podziękowania św. Bilczewskiemu za łaski, które ja i moja rodzina wyprosiliśmy za jego pośrednictwem. Wiem, że jego postać jest znana coraz szerzej także poza granicami Polski. Miałem okazję wiele razy spotkać jego czcicieli na Białorusi i na Ukrainie. Myślę, że medalik może przyczynić się do szerzenia jego kultu - mówi fundator medalików.

Pierwsze egzemplarze otrzymali kard. Jaworski, bp Rakoczy i przedstawiciele władz Wilamowic.