Tu wszyscy zyskują

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 40/2013

publikacja 03.10.2013 00:00

Pod hasłem „Połącz bogatych i biednych” trwają przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Już zbierają się grupy wolontariuszy.

 – Warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomóc w zbieraniu darów – nie ma wątpliwości Magda Kajzer – Warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomóc w zbieraniu darów – nie ma wątpliwości Magda Kajzer
Alina Świeży-Sobel /GN

Rok temu odbiorcami darów było ponad 13 tys. rodzin. – Tylko w Bielsku-Białej dotarły one do 105 rodzin – mówią liderzy: Kinga Głąbek, Marcin Szubert i Dariusz Kąkol. Dziś, poza Bielskiem, do akcji przygotowują się również wolontariusze w Andrychowie, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu i Żywcu.

Na razie tylko w Brzeszczach udało się zebrać wystarczającą grupę. Po przygotowaniu przez liderów grup listy ewentualnych odbiorców paczek zadaniem wolontariuszy będzie przeprowadzenie rozmów z rodzinami i zebranie listy konkretnych potrzeb, a potem poszukiwanie darczyńców i dostarczenie paczek w grudniu do adresatów. Efektem tych starań jest obdarowanie rodzin tym, czego naprawdę im brakuje. – By zostać wolontariuszem w tej akcji, trzeba kochać ludzi i mieć przynajmniej 18 lat. Przydaje się poczucie odpowiedzialności i umiejętność organizacji czasu. Warto się temu poświęcić, bo nie tylko zyskuje się ważne doświadczenie, zdobywa umiejętności cenione na rynku pracy, ale także poszerza krąg znajomych o grupę wspaniałych ludzi. A najważniejszy jest uśmiech rodzin, które są wdzięczne za to, co się dla nich robi – mówi Magdalena Kajzer, studentka i wolontariuszka z Bielska-Białej. Chętni do pomocy mogą zgłaszać się do 15 października – za pośrednictwem strony: www.superw.pl. Tam też mogą logować się ci, którzy chcieliby zostać darczyńcami.