Redaktor wydania

Urszula Rogólska


|

Gość Bielsko-Żywiecki 36/2013

publikacja 05.09.2013 00:00

Jezus obiecywał, że gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w Jego Imię, tam On jest pośród nich.


O wadze modlitwy we wspólnocie mówią też Dzieje Apostolskie: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie”. Wspólnota to najlepsza droga, by duchowo rosnąć tak naprawdę. Ten fakt odkryli na nowo oazowicze z Leszczyn, których wspólnota powstała 40 lat temu. W latach 80. byli najprężniejszą oazą na Podbeskidziu. Informujemy o tym na s. III, a szerzej o planach odrodzenia wspólnoty – już wkrótce. Wielokrotnie o mocy wspólnoty słyszeli uczestnicy Ewangelizacji w Beskidach (ss. IV–V). Międzynarodową grupę, która buduje na Jezusie, tworzy od paru lat także Arka Młodych (s. VIII).