Czterdziestka rodzi się na nowo!

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 34/2013

publikacja 22.08.2013 00:00

Taki początek mógł zapowiadać tylko dobrą przyszłość. Ich dwanaścioro – jak dwunastu Apostołów. Byli pierwszą wspólnotą Ruchu Światło–Życie na terenie obecnej diecezji bielsko-żywieckiej.

„Stara gwardia” leszczyńskiej oazy postanowiła na nowo zebrać całą wspólnotę i zachęcić ją do żywego zaangażowania się w Kościele „Stara gwardia” leszczyńskiej oazy postanowiła na nowo zebrać całą wspólnotę i zachęcić ją do żywego zaangażowania się w Kościele
Grzegorz Gawenda

Jedni mają lat kilkanaście, inni świętują swoje trzydzieste i czterdzieste urodziny. Najstarsi są po... pięćdziesiątce! Ale wszyscy – tak samo – już od stycznia nucą słowa oazowej piosenki roku 2013/2014: „Potrzeba nam narodzić się na nowo, by światu nieść Ewangelię, aby nieść światło Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela. Więc obudź się i ruszaj, zawierz Mu swój los. Niech cały świat usłyszy Słowo, by narodzić się na nowo...”. Te słowa stały się mottem Dnia Wspólnoty – jubileuszu 40-lecia Ruchu Światło–Życie w parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej-Leszczynach.

Odbędzie się on w sobotę 31 sierpnia. – Co więcej, odkryliśmy, że prawdopodobnie także w naszej parafii powstały pierwsze kręgi rodzin – oazowego Domowego Kościoła w Polsce, który w tym roku obchodzi także swoje 40-lecie – mówi Grzegorz Gawenda z grona organizatorów świętowania. – Zakładali je państwo Władysława i Władysław Bojarscy. Życzliwego sojusznika w przygotowywaniu Dnia Wspólnoty dla wszystkich pokoleń leszczyńscy oazowicze mają także w osobie ks. Józefa Jaska, obecnego proboszcza parafii. Inicjatorami pierwszej oazowej wspólnoty młodzieżowej na Leszczynach w 1973 roku byli proboszcz ks. prałat Henryk Noworyta i wikary ks. Stanisław Salawa. Z każdym rokiem wspólnota dynamicznie się rozwijała. W latach 90. liczyła już prawie 200 osób! – Nasze świętowanie nazwaliśmy Dniem Wspólnoty, bo zapraszamy na nie wszystkich, którzy w ciągu tych kilkudziesięciu lat byli związani z oazą – dodają Krzysztof Maga i Alina Janik, jedni z pierwszych leszczyńskich oazowiczów. – Chcemy ich na nowo zaangażować, przypomnieć tamten czas, przyciągnąć do wspólnoty. Zależy nam, by wrócili, znaleźli swoje nowe miejsce w Kościele. Na jubileusz zaproszono wszystkich poprzednich moderatorów, z czasów kiedy parafia była jeszcze częścią archidiecezji krakowskiej – m.in. ks. Jacka Kaznowskiego, ks. Zdzisława Sochackiego, ks. Mariana Wanata, ks. Stanisława Mikę, ks. Bogusława Mielca. – Zaprosiliśmy także moderatorów diecezjalnych – m.in. ks. Marcina Aleksego z naszej diecezji i ks. Franciszka Chowańca – długoletniego moderatora z archidiecezji krakowskiej – mówi Grzegorz Gawenda. – Spotkanie z ks. Chowańcem w Krakowie na pewno dobrze zapamiętamy. Ks. Franciszek na pewno nas nie kojarzył, bo jesteśmy z nieco młodszego pokolenia oazowiczów, ale kiedy powiedzieliśmy „Leszczyny”, bardzo się ożywił i przypomniał prawie całą historię początków naszej wspólnoty. O szczegółach świętowania można dowiedzieć się także z facebookowej strony jubileuszu oazy leszczyńskiej.

Świętowanie na Leszczynach

Dzień Wspólnoty oazy, która powstała w 1973 roku w parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej-Leszczynach, odbędzie się w tej parafii w sobotę 31 sierpnia. – godz. 14.00 – zawiązanie wspólnoty – godz. 16. 00 – uroczysta Eucharystia – godz. 17.30 – agapa, czas dzielenia się słowem i życiem przy wspólnym stole – godz. 20.00 – wieczór wspomnień – prezentacja multimedialna – godz. 21.00 – Apel Jasnogórski