W Oświęcimiu - po prostu BOSKO!

ur

publikacja 16.08.2013 07:08

Tysiące oświęcimian przyszło na teren Zakładu Salezjańskiego, by powitać relikwie św. Jana Bosko i być świadkami ogłoszenia dokumentu Stolicy Apostolskiej o jego patronacie nad miastem.

W Oświęcimiu - po prostu BOSKO! Po Mszy św. i procesji ulicami Oświęcimia, relikwiarz św. Jana Bosko wniesiono do sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Urszula Rogólska /GN

Kiedy kilka tysięcy osób usłyszało ryk silników motocykli, było jasne - są już blisko! W asyście dwustu harleyowców bowiem samochód z relikwiarzem św. Jana Bosko wjechał na teren boiska Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. Tu witały go prawdziwe tłumy mieszkańców miasta w różnym wieku, księży i sióstr zakonnych, a szczególnie młodzieży salezjańskiej  z różnych stron Polski, w kolorowych podkoszulkach, z flagami i transparentami na cześć ich ukochanego świętego - księdza Jana Bosko.

Wszyscy czekali na Eucharystię przy relikwiach i ten moment, kiedy biskup Tadeusz Rakoczy odczytał dokument Stolicy Apostolskiej o zatwierdzeniu osoby św. Jana Bosko na patrona miasta:

"Duchowni miasta Oświęcimia darzyli i nadal darzą szczególnym i nieustannym kultem świętego Jana Bosko, kapłana, którzy poświęcił wszystkie swoje siły dla wychowania młodzieży, a wielu z nich doprowadził do życia według nauki Ewangelii.

Dlatego Ekscelencja ks. Tadeusz Rakoczy, biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przyjmując wspólne prośby wiernych i władzy cywilnej, słusznie zatwierdził  wybór świętego Jana Bosko, kapłana, na Patrona u Boga dla tego miasta.

On przeto w piśmie przysłanym 22 stycznia 2013 r. usilnie prosił o to, aby ta elekcja i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami o ustanawianiu Patronów.

Ponieważ jest pewnym, że zarówno elekcja, jak i aprobata dokonane zostały zgodnie z przepisami prawa, dlatego Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą pełnomocnictwa, udzielonego przez papieża Franciszka, po rozważeniu przedstawionych racji, przyjmuje prośby i zatwierdza ŚWIETEGO JANA BOSKO, KAPŁANA, NA PATRONA U BOGA DLA MIASTA OŚWIĘCIM z wszystkimi przywilejami, zarówno prawnymi, jak i liturgicznymi. Żadne przepisy przeciwne nie mogą stać na przeszkodzie".

Dokument podpisał Antoni kardynał Canizres Liovera. Ksiądz biskup przekazał dokument na ręce Janusza Chwieruta, pełniącego obowiązki prezydenta miasta.

Po Mszy świętej, "pokazano" Świętemu jego miasto - ulicami oświęcimskiej starówki przeszła procesja z relikwiami. Młodzież salezjańska głośno skandowała imię św. Jana Bosko, śpiewała piosenki na jego cześć, a że jego nazwisko odpowiadało stanowi ich ducha, co chwilę gromko pytali oświęcimian i swoich kolegów: "Jak się dziś czujecie? Bosko? Bosko!"

Procesja zakończyła się w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, gdzie wniesiono relikwiarz na najbliższe trzy dni. Będzie towarzyszył obchodom nadania patronatu miasta, festiwalowi Jackowe Granie oraz Salezjańskiemu Świętu Młodych.

Oświęcim jest ostatnim z polskich miast, które odwiedzają peregrynujące po Polsce relikwie św. Jana Bosko.