Redaktor wydania

Urszula Rogólska


|

Gość Bielsko-Żywiecki 28/2013

publikacja 11.07.2013 00:00

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody – te słowa Jezusa są hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Już 12 i 16 lipca wyrusza na nie dwudziestka naszych diecezjan pod opieką księży Andrzeja Wołpiuka i Grzegorza Strządały. Jak informuje ks. Grzegorz, w miarę możliwości na swojej stronie: www. xg.aau.pl będzie zamieszczał relacje z wyprawy. Zapraszamy do czytania! To Jezusowe wezwanie już dawno usłyszał nowy biskup diecezji Churchill – Zatoka Hudsona w Kanadzie – ks. Wiesław Krótki OMI z Jaworzynki. O swoim powołaniu opowiada na ss. IV–V. By głosić Ewangelię, wyszli ze swoich domów – na Pilsko – także organizatorzy Ewangelizacji w Beskidach (s. III).