Święto pokoleń w Zasolu

Urszula Rogólska

publikacja 22.06.2013 02:05

Jubileusz stulecia działalności świętuje w tym roku szkoła podstawowa w Zasolu koło Bielan. Z tej okazji cała miejscowość włączyła się do uroczystych obchodów rocznicy.

Święto pokoleń w Zasolu Do szkoły podstawowej w Zasolu koło Bielan uczęszcza dziś 29 uczniów Urszula Rogólska /GN

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego w miejscowej kaplicy, koncelebrowana przez ks. Andrzeja Zająca, proboszcza parafii w Bielanach, rodaka ks. Andrzeja Żmudkę, księży wikariuszy i katechetów, którzy kiedyś pracowali w Zasolu; następnie defilada główną ulicą - z udziałem górniczej orkiestry KWK "Brzeszcze", pocztów sztandarowych, odświętne ubranych maluchów, młodzieży, starszych i najstarszych mieszkańców Zasola, a także władz samorządowych i oświatowych. A później - salwa honorowa przy obelisku patrona szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły i gala w miejscowej sali OSP. Tak Zasole kolo Bielan dziękowało Bogu i ludziom za swoją szkołę, noszącą imię Kostka Jagiełły, który walczył i zginął tutaj w czasie II wojny światowej.

Jubileuszową tablicę ufundowaną przez Dariusza Lukaska odsłonili zaproszeni goście: Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz, Grzegorz Baran, małopolski kurator oświaty, Krystyna Wrona, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Zasolu, Józef Chromik, absolwent szkoły, i Julia Augustyńska, najmłodsza uczennica klasy pierwszej.

W sali OSP wszystkie pokolenia Zasola, które uczyły się w miejscowej szkole, miały okazję do wspomnień i podziwiania talentów artystycznych absolwentów (śpiewających w osieckim chórze "Camminando") i obecnych uczniów. Jest ich zaledwie 29, ale są oczkiem w głowie całej społeczności. Gorąco oklaskiwano ich występ, w czasie którego m.in. wcielili się w role małych Afrykanów - przypominając swojemu proboszczowi jego pracę misyjną w Tanzanii.

Uroczystość była także okazją do przypomnienia 60-lecia sołectwa Zasole - gościem, a zarazem gospodarzem tej części święta była sołtys Zofia Wójcik.

Świętowanie zakończyło zwiedzanie szkoły i długie rozmowy absolwentów przy poczęstunku.

Kameralna szkoła w Zasolu realizuje szereg projektów służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów - m.in. gminne "Asy z naszej klasy" dla uczniów zdolnych oraz wymagających wyrównywania szans edukacyjnych czy też szkolne spotkania dla maluchów: "Sześciolatki na start".