Spotkajmy się w samo południe!

Alina Świeży-Sobel

publikacja 06.06.2013 05:30

Bł. Małgorzata Szewczyk wybrała to miasto nad Sołą na macierzysty ośrodek zgromadzenia. Dlatego tu spotkamy się 16 czerwca, dziękując Bogu za dar jej świętego życia.

Siostra Magdalena Cwajda, przełożona oświęcimskiej prowincji serafitek Siostra Magdalena Cwajda, przełożona oświęcimskiej prowincji serafitek
Alina Świeży-Sobel /GN

Siostra Magdalena Cwajda, przełożona oświęcimskiej prowincji serafitek, wraz z całą wspólnotą sióstr zaprasza do modlitwy dziękczynnej za dar beatyfikacji matki Małgorzaty Szewczyk.

Ta uroczysta Eucharystia sprawowana będzie w niedzielę 16 czerwca o 12.00 i zakończy się umieszczeniem relikwiarza matki Małgorzaty w ołtarzu.

Podobna dziękczynna uroczystość odbędzie się 30 czerwca w Hałcnowie, gdzie matka Małgorzata założyła pierwszy dom zakonny i skąd wyruszyła po niedługim czasie do Oświęcimia.

- Umieszczenie relikwii w ołtarzu będzie zarazem dopełnieniem tego aktu, który dokona się 9 czerwca w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie zostanie ogłoszona błogosławioną. Beatyfikacja oznacza wyniesienie na ołtarze. To oznacza, że może się cieszyć kultem publicznym święty, czczony wcześniej jedynie prywatnie - tłumaczy siostra Maksymiliana Gustyn.

Jak dodaje, to jedyna taka sytuacja, kiedy Kościół może powiedzieć, co się dzieje w niebie: po beatyfikacji wiadomo, że matka Małgorzata została zbawiona.

- Bardzo cieszymy się, że nasza Matka-Założycielka będzie błogosławioną. To jest dla nas także ogromne wyzwanie: żebyśmy umiały podążać jej śladami i kontynuować dzisiaj charyzmat, który nam pozostawiła. Chodzi o to, żebyśmy otwierały się na nowe zadania, wybierając to, co najważniejsze w tej chwili, ale też zachowując jej spuściznę - mówi siostra prowincjalna Magdalena Cwajda.

Ona pokazuje nam Boga!

- Wystarczy choć na chwilę zastanowić się nad jej życiem, żeby zobaczyć, jak Bóg ją prowadził. Najprostszym przykładem może być to, jak jej doświadczenia z dzieciństwa, kiedy nauczyła się medycyny ludowej czy haftu, okazywały się przydatne, gdy podejmowała posługę, do której ją Pan Bóg wezwał - mówi s. Maksymiliana Gustyn.

Matce Małgorzacie bardzo zależało, żeby każda siostra była całkowicie oddana Bogu. Miała zwyczaj zwracania się do innych sióstr: - Dziecko...

Wysyłając je do różnych zadań na przykład w szpitalu, przypominała: - Pamiętaj, najpierw jesteś zakonnicą, potem pielęgniarką.

- Zawsze dbała, by świadectwo sióstr było czytelne, by siostry czuły, że przychodzą do drugiego człowieka i troszczą się o niego w imieniu Boga - dodaje siostra Maksymiliana.

- Ona przypominała nieustannie siostrom - i przypomina nam dzisiaj - do kogo należymy - mówi s. Magdalena Cwajda.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMc_fdrxvW0&feature=youtu.be