Wyprawa po wolność

Urszula Rogólska

publikacja 27.05.2013 13:47

Podczas rekolekcji zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia i franciszkanów w Rychwałdzie, kolejne 33 osoby wybrały Krucjatę Wyzwolenia Człowieka za swój styl życia,

Wyprawa po wolność Potrzebujemy Jezusa, który wyzwala - podkreślali uczestnicy rekolekcji KWC w Rychwałdzie Urszula Rogólska /GN

Aż 120 osób wzięło udział w kolejnych rekolekcjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zorganizowanych od 24 do 26 maja w Rychwałdzie przez Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny oraz Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia.

Przyjechały osoby borykające się z uzależnieniami - swoimi lub swoich najbliższych - od alkoholu, narkotyków, Internetu, jedzenia, seksu czy zniewolone skomplikowanymi relacjami z innymi ludźmi, a także osoby, które chcą im pomagać - modlitwą czy swoim doświadczeniem życiowym.

W małych grupach dzielili się swoimi doświadczeniami - jak to jest być osobą uzależnioną lub - z drugiej strony - jak żyć pod jednym dachem z człowiekiem uzależnionym, którego zniewolenie nie pozostaje bez wpływu na wszystkich członków rodziny.

Każdy z nich na jakimś etapie swojego życia zetknął się z osobami zaangażowanymi w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka - dziełem, które zainicjował Sł. Boży ojciec Franciszek Blachnicki u początków Ruchu Światło-Życie. Postanowili Jezusowi powierzyć swoje życiowe dramaty - pod Jego Krzyżem, który zwyciężył wszelkie zło szukać uzdrowienia i wyzwolenia.

Rozmawiali w grupach warsztatowych o zniewoleniach, o kryzysie małżeńskim, o rzeczywistości dzieci dorosłych alkoholików; indywidualnie i wspólnotowo adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

- Potrzeba takich rekolekcji jest ogromna - mówią o. Donat Wypchło OFMConv. i Stanisław Cinal z diakonii wyzwolenia. - Rekolekcje KWC odbywają się co dwa miesiące. Nazajutrz po ogłoszeniu terminu kolejnych, nie ma już wolnych miejsc. Mamy problem, żeby przyjąć wszystkich chętnych - choć wiemy jak bardzo każdy potrzebuje pomocy Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Niejednokrotnie musimy odmawiać właśnie tylko ze względu na brak miejsc...

Podczas gdy dorośli uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach i warsztatach, organizatorzy zapewniają opiekę trzydzieściorgu ich dzieci.

Na zakończenie rekolekcji, podczas Mszy św. kolejne 33 osoby podpisały deklarację KWC - abstynencji od alkoholu - jako osobistego daru, podjętego dobrowolnie, z miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka