Diakoni Roku Wiary - A.D. 2013

Urszula Rogólska

publikacja 08.05.2013 16:18

Pięciu nowych diakonów ma diecezja bielsko-żywiecka. 8 maja, w uroczystość św. Stanisława - patrona Polski i archidiecezji krakowskiej - święceń udzielił im biskup Tadeusz Rakoczy.

Diakoni Roku Wiary - A.D. 2013 Proboszczowie parafii dk. Dawida Surmiaka (z lewej) i Krzysztofa Wilka pomagają im założyć dalmatyki - szaty liturgiczne diakonów Urszula Rogólska /GN

Alumni piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, którzy przyjęli święcenia kapłańskie pierwszego stopnia - czyli diakonatu - to:

dk. Piotr Bratek z parafii MB Bolesnej w Jawiszowicach-Brzeszczach,

dk. Marcin Hałas z parafii św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach,

dk. Maciej Pszczółka z parafii św. Urbana w Kobiernicach,

dk. Dawid Surmiak z parafii św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach i

dk. Krzysztof Wilk z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie.

Już wkrótce biskup Tadeusz Rakoczy pośle ich do parafii w diecezji - będą pomagać ich duszpasterzom m.in. w katechezie oraz formacji wspólnot i grup przyparafialnych. Ten czas będzie także ich przygotowaniem do przyjęcia święceń kapłańskich.

Doroczna uroczystość święceń odbyła się w katedrze św. Mikołaja. Liturgii przewodniczył biskup Rakoczy, a koncelebrowali ją: biskup Piotr Greger, ks. prałat Zbigniew Powada, proboszcz parafii katedralnej, proboszczowie parafii, z których pochodzą nowi diakoni, ks. Sławomir Kołata, wicerektor krakowskiego seminarium, i ks. Grzegorz Gruszecki, ojciec duchowny alumnów, a także zaprzyjaźnieni kapłani.

Razem z alumnami byli ich rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele, którzy szczelnie wypełnili katedrę.

Podczas homilii ksiądz biskup wskazywał na powołanie jako dar, a także odpowiedź na ten dar. Podkreślał wagę formacji seminaryjnej jako drogi przygotowania do święceń, ale także rolę domów rodzinnych i wspólnot parafialnych, które są pierwszymi szkołami wiary. - Dlatego nigdy nie mówcie, że podjęliście tę ważną decyzję zbyt pochopnie i w sposób niezdecydowany - mówił alumnom. - Trzeba być i stawać się pewnym i zdecydowanym. I to zdecydowanym na całe życie. Bowiem nie można tej decyzji ani odwołać, ani się jej wyprzeć.

A zwracając się do rodziców, zaznaczył: - Dziękuję wam, kochani rodzice, za dobre wychowanie synów do głoszenia Ewangelii i proszę, abyście dalej czuli się za nich odpowiedzialni przed Bogiem i własnym sumieniem. Niech w Roku Wiary wszystkie rodziny naszej diecezji uświadomią sobie, że to one są szkołą wiary i tak niech wychowują swoje dzieci.

Klerycy, którzy dziś przyjęli święcenia diakonatu, rozpoczęli formację w krakowskim seminarium w 2008 roku. Pierwszy rok rozpoczęło 46 alumnów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Obecnie rocznik liczy 27 osób. Do dzisiejszego ważnego dnia, przez pięć lat, przygotowywali się przez modlitwę i studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz praktyki duszpasterskie.

Przez pierwsze dwa lata opiekunem rocznika był ks. Piotr Grotowski, a ojcem duchownym ks. Tadeusz Mrowiec. Od trzeciego roku opiekunem został ks. Józef Gubała, a ojcem duchownym - ks. Kazimierz Duraj.

Bezpośrednio przed święceniami alumni przeżyli tygodniowe rekolekcje w milczeniu.

Także dzisiaj święcenia diakonatu przyjęło 22 kolegów bielsko-żywieckich seminarzystów z archidiecezji krakowskiej. Na Wawelu udzielił im ich kardynał Stanisław Dziwisz.

Patronem rocznika jest św. Paweł Apostoł, ponieważ swoją formację alumni rozpoczęli w Roku św. Pawła. I to jego wstawiennictwu nowi diakoni powierzyli swoją posługę ewangelizacyjną.

Na rocznikowej stule diakonów - zaprojektowanej przez nich samych - widnieje uproszczone logo Roku św. Pawła - więzienne kajdany i otwarta księga Słowa Bożego oraz krzyż grecki, a także postaci - Chrystusa Pantokratora i Apostoła Narodów. Rocznikową stułę diakoni podarowali także księdzu biskupowi.