Redaktor wydania

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 18/2013

publikacja 02.05.2013 00:15

W maju wielu z nas bardziej świadomie niż zwykle zaprasza Matkę Bożą do swojej codzienności.

Maryja – Gwiazda nowej ewangelizacji – wskazuje także drogę wszystkim tym, którzy chcą głosić zmartwychwstałego Jezusa na współczesnych pustyniach. W tym numerze piszemy m.in. o „Ewangelizacji w Beskidach”, koordynowanej przez Fraternię Franciszkańską z Rychwałdu (str. III) i o Wielkiej Misji podjętej przez Neokatechumenat  (str. IV–V). Maryja jest gwiazdą, która rozjaśnia mroki i obawy na tej drodze.