Gdy słowo nie wystarcza…

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 13/2013

publikacja 28.03.2013 00:00

Począwszy od inauguracyjnego koncertu, to będzie artystyczna uczta. rozpoczną ją pieśni z najpiękniejszych dzieł kompozytorów muzyki sakralnej.

 Najsłynniejsze pieśni sakralne zaśpiewa Małgorzata Walewska Najsłynniejsze pieśni sakralne zaśpiewa Małgorzata Walewska
Archiwum BCK

Ten koncert odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, a podczas niego wystąpi śpiewaczka światowej sławy Małgorzata Walewska. Gwiazda nowojorskiej Metropolitan Opera zaśpiewa wraz z Bielską Orkiestrą Festiwalową i chórem Resonans con Tutti pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

– Następnego dnia – we wtorek 9 kwietnia – tradycyjnie zapraszamy do Bielskiego Centrum Kultury na koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Danuty Stankiewicz i jej zespołu – mówi Władysław Szczotka, dyrektor BCK. Po koncercie odbędzie się otwarcie wystawy plakatu „Dekalog – droga życia”. Znajdą się na niej prace zakwalifikowane przez jury pierwszego międzynarodowego konkursu na plakat inspirowany Dekalogiem. Zorganizowała go pod tym samym hasłem działająca w BCK Galeria Środowisk Twórczych. Podczas wernisażu przewidziane jest ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Gościem koncertu muzyki starocerkiewnej, na który organizatorzy zapraszają w środę 10 kwietnia do ewangelickiego kościoła Zbawiciela, będzie chór The Great Voices of Bulgaria. To znakomity zespół, złożony m.in. ze znanych w Europie solistów Opery Narodowej z Sofii. Chór dużo koncertuje i nagrywa, przybliżając słuchaczom pieśni prawosławne.

W ostatnim dniu festiwalu – w czwartek 11 kwietnia – w kościele św. Andrzeja Boboli zaśpiewa Croydon SDA Gospel Choir. Ta niezwykle dynamiczna i wszechstronna grupa muzyków z Londynu śpiewa pod dyrekcją założyciela zespołu Kena Burtona. Ich pieśni odkrywają różnorodne wymiary muzyki sakralnej. Za swoje sztandarowe nagranie śpiewacy uznali utwór „On wciąż cię kocha”. Dedykowali go ludziom, którzy oddalili się od Bożej miłości. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o 18.00, bilety można kupić w kasach BCK. Festiwalem sprawują: bp Tadeusz Rakoczy i bp Paweł Anweiler. „Niech to ważne spotkanie twórców i miłośników sztuki będzie wspólnym szukaniem bliskości Boga, odnajdywaniem Go tam, gdzie samo słowo nie wystarcza” – pisze bp Rakoczy do uczestników festiwalu.