Ambasadorowie z gór

im

|

Gość Bielsko-Żywiecki 10/2013

publikacja 07.03.2013 00:00

Kto tym razem zdobędzie tytuł Osobowość Ziem Górskich? Wszystko w rękach mieszkańców Beskidów i Podhala!

 W ubiegłym roku górale wyróżnili Elżbietę Bieńkowską – minister rozwoju regionalnego oraz Tadeusza Frąckowiaka – honorowego konsula RP na Słowacji W ubiegłym roku górale wyróżnili Elżbietę Bieńkowską – minister rozwoju regionalnego oraz Tadeusza Frąckowiaka – honorowego konsula RP na Słowacji
Urszula Rogólska

Do 20 marca można zgłaszać kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, organizowanego przez zarząd stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu. W gronie tym są już m.in. śp. arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, Bronisław Komorowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Justyna Kowalczyk czy Adam Małysz.

Koalicja Marek Ziem Górskich zrzesza przedsiębiorców i samorządy z obszaru Żywiecczyzny i Podhala. Stanowi inicjatywę, której celem jest promowanie walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie regionu Polski. Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest promowanie ludzi i przedsiębiorstw związanych z tym regionem. Kładąc nacisk na promowanie samego regionu, ma za zadanie jednocześnie podkreślać wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących. Koalicja z jednej strony uwzględnia potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwoju oraz ekspansji na rynki unijne, z drugiej zaś wspiera samorządy terytorialne w promocji samego regionu.

Do konkursu można zgłaszać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które przez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich w następujących kategoriach: Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich; Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich; Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich; Samorządowiec Ziem Górskich; Dziennikarz Ziem Górskich oraz Osobowość Ziem Górskich. Regulamin konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie internetowej: www.koalicja.zywiec.pl (zakładka Osobowość Ziem Górskich).

Formularz wraz z 4 zdjęciami związanymi z kandydatem i jego działalnością należy przesyłać na adres e-mail: kmzg@giftforyou.com.pl oraz w wersji papierowej wraz ze zdjęciami na płycie CD na adres organizatora do 20 marca br. Szczegółowe informacje w Stowarzyszeniu Koalicja Marek Ziem Górskich w Żywcu, tel. 33 475 42 47.