Dom błagania o miłosierdzie

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 08/2013

publikacja 21.02.2013 00:00

Pięciu kapłanów, trzech nowicjuszy i dwóch seminarzystów Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego zamieszkało w Oświęcimiu przy ul. Bolesława Prusa 4.

 Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił pierwszą kaplicę i dom misericordian w Polsce. Z lewej: ks. Grzegorz Bliźniak, założyciel zgromadzenia Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił pierwszą kaplicę i dom misericordian w Polsce. Z lewej: ks. Grzegorz Bliźniak, założyciel zgromadzenia
Urszula Rogólska

Ufajmy Panu – tymi słowami pozdrawia się dziesięcioosobowa wspólnota misericordian. Gościny temu jednemu z najmłodszych zgromadzeń udzieliła diecezja bielsko-żywiecka. Ich pierwszy w Polsce dom formacyjny – w Oświęcimiu – 16 lutego poświęcił biskup Tadeusz Rakoczy.

W uroczystości wzięła udział cała wspólnota z ks. Grzegorzem Bliźniakiem – przełożonym generalnym i założycielem, byli także duszpasterze parafii oświęcimskich, przedstawicielka sióstr karmelitanek, dobrodzieje z USA oraz oddani przyjaciele: ks. prałat Stanisław Czernik i ks. prałat Władysław Zązel. Historia misericordian sięga kwietnia 1936 r., kiedy to św. Faustyna Kowalska pisała z Walendowa pod Warszawą do bł. ks. Michała Sopoćki, że Pan Jezus pragnie, aby powstało nie tylko żeńskie zgromadzenie o duchowości Bożego Miłosierdzia, ale także męskie.

Stowarzyszenie zostało zatwierdzone dopiero 8 maja 2009 r. na Ukrainie przez biskupa Marcjana Trofimiaka z Łucka. – Ogromnie się cieszę, że na początku Wielkiego Postu, w Roku Wiary poświęcamy dziś tę kaplicę, a potem cały dom, który został przeznaczony dla nowo powstałego na Ukrainie Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego – mówił biskup Tadeusz Rakoczy. – To miejsce symboliczne. Właśnie tu, w Oświęcimiu, niedaleko obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, w miejscu, w którym wydawało się, że Boże Miłosierdzie zostało przekreślone, oddajemy Bogu dom nowicjacki, dom modlitwy, pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za straszne grzechy, jakie zostały popełnione w obozie, oraz dom błagania o miłosierdzie dla świata. Więcej na: www.bielsko.gosc.pl.