Policjanci opowiedzą o zagrożeniach

Urszula Rogólska

publikacja 18.12.2012 13:27

Bielska policja i Książnica Beskidzka przeprowadzą razem program profilaktyczny dla młodzieży.

Policjanci opowiedzą o zagrożeniach Inspektor Ireneusz Szwarga i Bogdan Kocurek - dyrektor Książnicy Beskidzkiej podpisują umowę o współpracy w ramach programu profilaktycznego: „Świat wokół nas – zagrożenia”. Książnica Beskidzka

Inspektor Ireneusz Szwarga - komendant miejski Policji w Bielsku-Białej i Bogdan Kocurek - dyrektor Książnicy Beskidzkiej podpisali umowę o partnerstwie i współpracy na rzecz realizacji III edycji programu profilaktycznego pn. „Świat wokół nas – zagrożenia”.

Autorami programu są: podinsp. Mariusz Kuliński, nadkom. Wiesław Mizia z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz Katarzyna Ruchała z Książnicy Beskidzkiej.

- Program adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej z bielskich szkół. To właśnie młodzież zwróciła uwagę na fakt, że osoby wchodzące w wiek dorosły potrzebują dodatkowych możliwości poszerzania swojej wiedzy na temat otaczającego ją świata i zjawisk społecznych, które dotykają wszystkich - wyjaśnia Katarzyna Ruchała. - Młodzież też deklarowała zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i gotowość udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych mogących podnieść poziom bezpieczeństwa w mieście.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Książnicy Beskidzkiej. Mają formę dyskusji z elementami aktywizującymi na temat: konsekwencji prawnych i społecznych łamania prawa oraz zasad obowiązujących w społeczeństwie, konsekwencji prawnych, społecznych i osobistych przemocy domowej i rówieśniczej, zagrożeń związanych z funkcjonowaniem internetu.

Spotkania poprowadzą policjanci, a o doborze grupy decydują organizatorzy na wniosek pedagogów szkolnych.