Dogonić patrona

Alina Świeży-Sobel

publikacja 20.11.2012 06:44

Uczniowie Zespołu Szkół w Zabrzegu od 10 lat zapraszają rówieśników do sportowej rywalizacji podczas Memoriału dedykowanego pamięci ich patrona - ks. Józefa Londzina.

Uczniowie Zespołu Szkół w Zabrzegu od 10 lat zapraszają rówieśników do sportowej rywalizacji podczas Memoriału dedykowanego pamięci ich patrona - ks. Józefa Londzina. Rozpoczęli, jak zawsze, przy jego pomniku, gdzie złożyli kwiaty, zapalili znicz i wysłuchali wprowadzenia dyrektor Barbary Parchańskiej.

Potem był przemarsz na stadion sportowy, rozgrzewka i start w biegach przełajowych. Chłopcy i dziewczęta pobiegli w swoich grupach wiekowych. Na najlepszych czekały medale i puchary, które wręczał burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, gratulując osiągnięć. Dla wszystkich uczestników była to okazja do aktywnego i zdrowego stylu życia, a dla dorosłych kibiców - zachęta do refleksji nad odpowiedzialnością za wychowanie młodego pokolenia.

- Na pewno sport to także jest wartość, poprzez którą można go przybliżać dzisiejszej młodzieży i pokazywać jako wzór do naśladowania. Ksiądz Londzin wielką troską otaczał uczniów, ich wszelkie potrzeby, także te najbardziej podstawowe: by mieli co jeść, w co się ubrać, by mogli bezpiecznie zdobywać wiedzę i kształtować swój charakter – słusznie uważają inicjatorzy przedsięwzięcia, nie zaniedbując przy tym innych form nawiązywania znajomości uczniów z postacią patrona. W tym roku o jego postawie wobec Boga i innych ludzi mówił uczniom zabrzeskiej szkoły podstawowej i gimnazjalistom ks. dr Marek Studenski - gość święta szkoły. Prezentował jego postawę: kapłana i katechety, patrioty i polityka, a przede wszystkim dobrego człowieka, który obok człowieka krzywdzonego i potrzebującego pomocy nie potrafił przejść obojętnie.

Ks. Studenski zwracał uwagę na jego troskę o dzieci i młodzież, o ich właściwe nauczanie, ale także wychowanie i zaspokojenie najważniejszych potrzeb. - To wskazuje także nam dzisiaj, że troska o to jest ważna - i dotyczy to zarówno nauczycieli czy rodziców, jak i samych uczniów, którzy też powinni rozwijać jak najlepiej wszystkie swoje możliwości - podkreślał. Potwierdzeniem realizacji tych wskazówek przez dzisiejszych młodych rodaków ks. Londzina jest organizowany z inicjatywy zabrzeskiej szkoły od dziesięciu lat sportowy Memoriał im. ks. Józefa Londzina.