Obecne Zaolzie z bliska

Gość Bielsko-Żywiecki 48/2012

publikacja 29.11.2012 00:00

Na cieszyńskim rynku stanęła wystawa przybliżająca życie polskiej społeczności na Zaolziu.

Cieszyn. Wystawę powstałą  w ramach projektu „Zaolzie teraz” można obejrzeć do końca grudnia Cieszyn. Wystawę powstałą w ramach projektu „Zaolzie teraz” można obejrzeć do końca grudnia
Alina Świeży-Sobel

Na 20 wielkoformatowych planszach zaprezentowano kilkaset zdjęć. Pokazują one ludzi, organizacje oraz bogactwo form aktywności, dorobek kulturalny: muzyczny, plastyczny, filmowy i teatralny, działalność medialną i literacką, a także osiągnięcia sportowe i turystyczne.

Są też miejsca pamięci ważne dla Polaków. Materiał opracował Marian Steffek z Ośrodka Dokumentacyjnego kongresu Polaków w Republice Czeskiej, a podczas otwarcia wystawy prezes kongresu dr Józef Szymeczek zapraszał nie tylko do oglądania wystawy, ale także do odwiedzania pokazanych na niej miejsc i ludzi.