Miłość jest szalona i nielogiczna

Urszula Rogólska

publikacja 24.11.2012 17:59

- Czy można być bliżej Boga niż przy sercu Jego Syna? Na co dzień doświadczamy jak wiele łask wnosi ta bliskość w naszą codzienność - mówi Dorota Trestka zelatorka wspólnoty Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii Serca Jezusowego w Bielsku-Białej.

Miłość jest szalona i nielogiczna Dorota Trestka (z prawej) zelatorka Straży Honorowej NSPJ w bielskiej parafii "przy dworcu" i poczty sztandarowe wspólnot diecezji bielsko-żywieckiej Urszula Rogólska/GN

Wspólnota świętuje swoje 20-lecie. - „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną...” - powiedział smutno Jezus do Apostołów w Ogrodzie Oliwnym. My chcemy sprostać temu zadaniu - otaczać Serce Jezusowe, które było tak zranione z miłości do nas, wieńcem naszej miłości i wynagrodzenia za zło - mówi Dorota Trestka. - Każdy z nas wybiera sobie jedną godzinę, w czasie której chce czuwać przy Sercu Jezusowym. Wspólnoty naszego arcybractwa są na całym świecie, więc nie ma godziny, w której ktoś nie trwałby przy Jego Sercu. Można ofiarować swoją modlitwę, pracę, różne obowiązki, cierpienie - zależy, przy czym nas ta godzina zastanie.

W przeddzień uroczystości Chrystusa Króla, członkowie arcybractwa z parafii całej diecezji, razem z duszpasterzami, spotkali się w bielskim kościele NSPJ na swoim dniu skupienia, który był jednocześnie dniem jubileuszu 20-lecia istnienia arcybractwa przy tej parafii.

Podczas uroczystości wspominano i dziękowano osobom, które w ciągu 20 lat najbardziej angażowały się w tworzenie arcybractwa przy parafii NSPJ - m.in. proboszczom ks. Emilowi Mroczkowi i ks. Krzysztofowi Ryszce, osobom świeckim: Anieli Bułce, Wandzie Korzeniowskiej, Barbarze Lorek, Marii Michalec, Józefie Trehub i Mariannie Durajczyk, a także duszpasterzom wspólnoty: ks. Andrzejowi Norasowi, ks. Jerzemu Wojciechowskiemu, ks. Piotrowi Grochowieckiemu, ks. Adamowi Bieńkowi i obecnemu - ks. Grzegorzowi Badurze.

Gośćmi diecezjan bielsko-żywieckich była wspólnota arcybractwa z Krakowa Mistrzejowic, która przyjechała ze swoim opiekunem ks. Filipem Badurskim. Goście zapewnili księdza Piotra Grochowieckiego - opiekuna bractwa w diecezji bielsko-żywieckiej - o duchowej łączności krakowskiej wspólnoty sióstr wizytek z uczestnikami jubileuszu. To właśnie przy kościele sióstr wizytek, w 1869 powstało pierwsze w Polsce Bractwo Straży Honorowej, od 1919 roku podniesione do godności Arcybractwa.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup Piotr Greger. Podczas homilii podkreślił, iż - zgodnie z nauczaniem Papieża Jana Pawła II - uwielbiać Najświętsze Serce Pana Jezusa, to dziękować Bogu za dar Jego Miłości i Miłosierdzia. Wyrazem takiego uwielbienia jest Litania do Serca Pana Jezusa, która obrazuje Jezusową szkołę miłości.

- We wszystkich kulturach i językach, serce jest znakiem i źródłem miłości - mówił biskup Greger. - Ten symbol dobrze wyraża oczywistą prawdę, że przeżycie miłości jest jednym z najpiękniejszych w życiu człowieka i stanowi źródło energii dla działania oraz podejmowania decyzji w wielu dziedzinach życia.

Kult Serca Pana Jezusa to uświadomienie sobie prawdy, że Bóg mnie kocha i że ja powinienem odpowiedzieć na tę miłość kochając Jego i innych ludzi.

Ksiądz biskup dodał także, iż emocje są nieodłączną częścią życia człowieka - także w relacji z Panem Bogiem. Nie można jej jednak ograniczać wyłącznie do emocji.

- Miłość ze swej natury jest szalona i nielogiczna. - Gdyby miłość była logiczna, to Pan Jezus nie pozwoliłby na to, aby dobrowolnie ponieść śmierć na krzyżu. Miłość jest szalona – w tym pozytywnym znaczeniu – nieobliczalna, i w tym tkwi jej genialność – podkreślił. Dodał także, iż - tak jak kochający pasterz, który porzuca całe stado, by szukać jednej zagubionej owcy, „Serce Boże, burzy nasze ludzkie stereotypy i zdobywa się na szaleństwo szukania każdego zagubionego człowieka”.

Po Mszy św. uroczyście przyjęto do wspólnoty nowych członków Straży Honorowej. Ksiądz biskup wręczył im medaliki arcybractwa.

- Z jednej strony medalika widnieje zegar - symbol naszej wspólnoty, który dzisiaj umieściliśmy także w dekoracji kościoła - tłumaczy Dorota Trestka. - Przy każdej godzinie zapisujemy nazwisko osoby, która ofiaruje tę konkretną godzinę Sercu Jezusowemu. Druga strona medalika obrazuje scenę Ukrzyżowania Jezusa i czuwających przy Nim - Matkę Bożą, św. Marię Magdalenę i św. Jana.

Na zakończenie spotkania w kościele czciciele Bożego Serca mogli uczcić relikwie patronki wspólnoty św. Małgorzaty Marii Alacoque i bł. Jana Pawła II.