Wierni muzyce

mb

|

Gość Bielsko-Żywiecki 46/2012

publikacja 15.11.2012 00:00

Pielgrzymujący do sanktuarium Chrystusa Cierpiącego mogli wiele razy posłuchać, jak pięknie modlą się śpiewem. A ks. Tomasz Gwoździewicz, opiekun zespołu, w jubileuszowej homilii odnosił do nich słowa św. Augustyna: „Kto kocha, ten śpiewa...”.


Podziękowania dla dyrygent Magdaleny Rodak oraz chórzystów Podziękowania dla dyrygent Magdaleny Rodak oraz chórzystów
Alina Świeży-Sobel

Uroczysty koncert zwieńczył 20 lat działalności znakomitego Chóru Bielańskiego. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, a także licznych przyjaciół i sympatyków ze środowiska muzycznego. To efekt uznania dla wytężonej pracy nad jak najlepszym brzmieniem wykonywanych utworów, ale też skutek inicjatyw podejmowanych przez zespół śpiewaczy, który m.in. zapoczątkował powiatowe przeglądy chórów i aktywnie włączał się w integrację śpiewaków.


Kiedy dyrygent Magdalena Rodak z repertuaru chóru wybrała pieśni, które trzeba koniecznie zaśpiewać, było ich ponad 70 (!). Tego planu oczywiście nie udało się zrealizować w jednym koncercie, ale i tak chór zaprezentował swoje bogate możliwości, wykonując kilka najpiękniejszych pieśni sakralnych. Publiczność nagrodziła występ owacją na stojąco. Chórzyści i dyrygentka byli wyraźnie wzruszeni.
– Dziękujemy za tych 20 lat śpiewania na chwałę Bożą i dla nas. I czekamy na kolejne koncerty. Jesteście niewątpliwą ozdobą naszej parafii – mówił proboszcz ks. kan. Andrzej Zając. Z okazji jubileuszu chórzyści i dyrygentka otrzymali od PZChiO podziękowania za wierność w ukazywaniu piękna pieśni, list gratulacyjny, a także honorowe odznaki różnych stopni. 
– Dziękuję wszystkim za tych 20 lat. Chciałabym podkreślić tylko, że bez inicjatywy ks. prał. Stanisława Czernika, któremu marzył się chór, tego chóru by nie było. Podobnie jak bez wspierającego nas w ostatnich latach ks. kan. Andrzeja Zająca – mówiła Magdalena Rodak.