Jest kolejna „Perła Podbeskidzia”

Alina Świeży-Sobel

publikacja 22.09.2012 21:32

Laureatka Małgorzata Kiereś znana jest w całym regionie z popularyzowania tradycji.

Dr Małgorzata Kiereś z Istebnej otrzymała tytuł „Perły Podbeskidzia 2012” Dr Małgorzata Kiereś z Istebnej otrzymała tytuł „Perły Podbeskidzia 2012”
Alina Świeży-Sobel/GN

Pani Małgorzata to niezwykle aktywna działaczka społeczna, etnograf i popularyzator kultury góralskiej, laureatka Nagrody im. Juliusza Ligonia – na co dzień dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, którym kieruje od 15 lat. Statuetkę przedstawiającą postać kobiety – autorstwa bielskiej rzeźbiarki Lidii Sztwiertni – odebrała podczas III Kongresu Kobiet Podbeskidzia w Bielsku-Białej.

– Małgorzata Kiereś jest człowiekiem nauki i kultury, i to w bardzo szerokim zakresie. Jest znana nie tylko w swojej rodzinnej Wiśle, czy na Śląsku Cieszyńskim, ale także na Żywiecczyźnie i w powiecie pszczyńskim. W wielu przedsięwzięciach popularyzuje dorobek, kulturę, dziedzictwo górali karpackich od Ukrainy i Rumunii poprzez Słowację aż po Zaolzie – podkreśliła Grażyna Staniszewska, która przewodniczy kapitule dokonującej wyboru laureatki.

To już druga taka nagroda. Pierwszą otrzymała w ubiegłym roku Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego i inicjatorka budowy stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Inicjatorem konkursu jest bielskie stowarzyszenie „Ewa - Maja - Krystyna.