Katecheci z awansami

Gość Bielsko-Żywiecki 38/2012

publikacja 20.09.2012 00:00

Podczas bielskiej uroczystości wręczenia aktów przyznania stopnia nauczycieli mianowanych pojawiła się kolejna już, tym razem 10-osobowa grupa księży, katechetek i katechetów.

Bielsko-Biała, 14 września. Stopnie nauczycieli mianowanych  otrzymali m.in. ks. Jan Gacek  i ks. Klaudiusz Dziki Bielsko-Biała, 14 września. Stopnie nauczycieli mianowanych otrzymali m.in. ks. Jan Gacek i ks. Klaudiusz Dziki
Alina Świeży-Sobel

– Pod tym względem nasi katecheci należą do wyróżniających się w skali całego kraju. Chętnie podejmują to wyzwanie, doskonalą swoją pracę i należą do grupy o najwyższych kompetencjach – podkreśla Grażyna Chorąży, wizytator czuwająca nad przygotowaniem osób katechizujących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Akty awansu zawodowego wręczył śląski kurator Stanisław Faber, a gratulacje awansującym katechetom złożył ks. Sebastian Rucki, wizytator katechizacji.•