Niezłomni jak ich patron

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywicki 36/2012

publikacja 06.09.2012 00:00

Ten najważniejszy dzień w 25-letnich dziejach parafii zgromadził wiernych i licznych gości. 
Ci ostatni zauważali staranność, z jaką do wyjątkowej chwili przygotowana została świątynia. A parafianie dodawali, że równie solidnie przygotowali się też duchowo.


Parafianie ucałowali poświęcony ołtarz Parafianie ucałowali poświęcony ołtarz
Alina Świeży-Sobel/GN

Przed półwieczem ks. Juliusz Pustelnik, proboszcz parafii św. Katarzyny, rozpoczął starania o budowę kościoła w tej części Czechowic-Dziedzic. Starania te nie zostały uwieńczone powodzeniem z powodu sytuacji politycznej. Dopiero na początku lat 80. udało się spełnić to marzenie – wspominał ks. kan. Kazimierz Janiurek, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła, podkreślając, jak wielkiej wytrwałości wymagało to zadanie.
Ze starań, by wbrew oporom władz mieszkańcy Lipowca mieli własny dom modlitwy, ks. Pustelnik nie zrezygnował nigdy.

Już jako emeryt, wraz z siostrą Anną, zbudował tu sobie prywatny dom, a w jego murach zorganizował kaplicę. W grudniu 1979 r. odprawił w niej pierwsze Msze święte. Modlitwa, choć wymagała dużej odwagi zarówno od kapłana, jak i wiernych, trwała nieprzerwanie przez szereg kolejnych lat. Stała się ostatecznie fundamentem dla przyszłego kościoła i parafii.
W 1986 r., dzięki staraniom podjętym przez proboszcza ks. Rudolfa Jeziorskiego, udało się zdobyć pozwolenie na budowę świątyni. Od razu w sąsiedztwie domu-kaplicy ruszyły prace budowlane. 
W styczniu 1987 r. erygowana została samodzielna parafia św. Maksymiliana, a ks. Kazimierz Janiurek, od 1984 r. sprawujący opiekę duszpasterską nad mieszkańcami dzielnicy Lipowiec, został tu proboszczem. 
W październiku 2005 r. czechowicka wspólnota św. Maksymiliana przeżyła kolejny ważny dzień swojej historii: powitanie relikwii św. Maksymiliana, przekazanych z klasztoru franciszkanów w Niepokalanowie.

Wraz z mieszkańcami parafii i miasta relikwie świętego witali żołnierze z Krakowa. Dziś relikwiarz znajduje się na stałe w prezbiterium.
– Nie jest dziełem przypadku, że wasza parafia w sposób szczególny związana jest z postacią św. Maksymiliana. Pamiętajmy jednak, że dar równocześnie zobowiązuje, by żyć na co dzień jego dziedzictwem – przypominał bp Rakoczy, życząc obfitych owoców tego zaangażowania w życie Kościoła. W ciągu ćwierćwiecza należały do nich działające tu wspólnoty modlitewne, a także dar powołania dwóch kapłanów: ks. dr. Sławomira Zawady i ks. Łukasza Szwedy.
Po 25 latach istnienia parafii nastąpił historyczny dzień oddania świątyni na wyłączną własność Boga. Bp Rakoczy, dziękując proboszczowi i parafianom za wielką troskę o zbudowanie kościoła oraz hojne wspieranie tych potrzeb nawet kosztem rodzinnych wydatków, podkreślał: – Bóg to zna i wynagrodzi! Kościół ten jest wymownym świadectwem waszej gorliwości i wielkoduszności, waszej wiary, modlitwy, ufności i ofiary. 
– Zdajemy sobie sprawę, że konsekracja kościoła nie jest zakończeniem budowy domu Bożego, lecz jej początkiem. Teraz my własnym życiem i świadectwem musimy go wzmacniać i chronić – mówili przedstawiciele młodzieży. Po zakończonej liturgii wraz ze starszymi podchodzili ze czcią do ołtarza, by go dotknąć i ucałować.

Radosnym dopełnieniem świętowania stał się parafialny piknik.
Całodzienna adoracja Jezusa Eucharystycznego, podejmowana przez parafie diecezji we wszystkich kościołach i kaplicach z okazji jubileuszu 20-lecia diecezji odbędzie się w świątyniach:

9 września – w Polance Wielkiej
10 września – w kaplicy Świętego Krzyża w Przyłękowie
11 września – w Koniakowie
12 września – w Zaborzu
13 września – w Bulowicach
14 września – w kościele Najświętszego Imienia Maryi w Kamesznicy
15 września – w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze
16 września – w Ustroniu-Lipowcu