Katecheci: nauczyciele i świadkowie

Alina Świeży-Sobel/GN

publikacja 01.09.2012 15:00

1 września w bielskim kościele NSPJ odbyła się inauguracja roku katechetycznego

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz z redakcji „Gościa Niedzielnego” Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz z redakcji „Gościa Niedzielnego”
Alina Świeży-Sobel/GN

To była 21. w dziejach naszej diecezji uroczystość inauguracji roku katechetycznego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy, a wraz z kilkusetosobową grupą katechetek i katechetów modlili się też księża-wizytatorzy katechizacji oraz proboszczowie, przedstawiciele władz Śląskiego Kuratorium Oświaty z kuratorem Stanisławem Faberem na czele oraz władz samorządowych – z prezydentem Jackiem Krywultem.

Jak podkreślał na wstępie ks. dr Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii, w wypełnianiu misji katechetycznej w trudnych czasach, kiedy na temat katechezy mówi się bardzo dużo i bardzo źle, ważne jest, by katecheci czuli się wspólnotą. – Cieszymy się, że po raz 21. w naszej diecezji zawiązała się wspólnota katechetyczna, a na czele tej wspólnoty stoi bp Tadeusz Rakoczy. Katecheci współpracują z nim w głoszeniu słowa Bożego w szkole – mówił ks. Studenski.

W homilii bp Rakoczy dziękował katechetom za dotychczasową pracę w szkole i w parafii. – Z radością patrzę na waszą posługę. Jesteście cenieni za wierną i oddaną służbę w szkołach i przedszkolach, co znajduje wyraz w pochwałach ze strony dyrektorów i innych nauczycieli tych placówek. Wasze zaangażowanie na gruncie ekumenicznym odpowiada na szczególną w tym względzie potrzebę naszej diecezji – dodawał biskup Rakoczy i zapewniał: – Jestem z wami zawsze, zarówno wtedy, gdy radujecie się sukcesami, jak i wówczas, gdy doświadczacie ciężaru krzyża.

Zachęcając katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych i dydaktycznych, biskup Rakoczy apelował też o stałą formację duchową i wewnętrzny rozwój, by katecheci mogli być nie tylko nauczycielami prawdy o Bogu i Kościele, ale także wiernymi świadkami Boga.

Inauguracyjny wykład dla katechetów wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Wykładowca podzielił się ze słuchaczami refleksją na temat ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. – Musimy zacząć od siebie. Trzeba uświadomić sobie, że pierwszy pasterz Kościoła w imieniu Jezusa Chrystusa stawia nam wszystkim: biskupom, kapłanom, katechetom, wszystkim ochrzczonym pytanie o wiarę. To pytanie, które stawia sam Chrystus: „Za kogo wy Mnie uważacie?”. Zanim zaczniemy myśleć o akcjach, o działaniach, do jakich nas ta inicjatywa zobowiązuje w sensie duszpasterskim, musimy zrozumieć, że fundamentem jest spotkanie z Jezusem, który pyta o moją wiarę, który puka do mojego serca. To jest absolutna podstawa – mówił ks. Jaklewicz. – Kluczem jest serce. Życzę wam, by w tym Roku Wiary zabiło wam mocniej serce dla Jezusa, byście mogli innym z wiarą głosić Jego słowo.