Łączy nas coś wyjątkowego

Gość Bielsko-Żywiecki 25/2012

publikacja 21.06.2012 00:00

– Spotykamy się, bo tak tylko może powstać prawdziwa wspólnota ludzi – mówią papiescy stypendyści z gimnazjów. 
– Najlepiej przekonałam się 
o tym, czym jest nasza wspólnota, kiedy z Bystrej wyjechałam na studia do Krakowa – dodaje Beata Kubica, ich starsza koleżanka.

Gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i stu-
denci z naszej diecezji, którzy są stypendystami ogólnopolskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i diecezjalnej – „Światło Nadziei”, regularnie się spotykają.
– Na co dzień mamy ze sobą kontakt telefoniczny czy przez internet, ale to nie to samo co spotkać się razem – opowiadają gimnazjaliści: Zygmunt Loter z Ustronia, Mikołaj Wierzbicki z Oświęcimia, Adrianna Iskrzycka z Dankowic i Emilia Fąferko z Bulowic. Przyjechali do domu sióstr serafitek w Hałcnowie, by razem się modlić i poznawać. Na spotkanie zaprosił ich ks. dr Stanisław Lubaszka, diecezjalny koordynator obu fundacji.
– Zawsze się cieszymy, że mamy takiego księdza, który stwarza nam okazje, żebyśmy mogli budować prawdziwą wspólnotę – mówi Adrianna. – Łączy nas coś wyjątkowego – przynależność do grona stypendystów z całej Polski, dla których kimś szczególnym jest osoba bł. Jana Pawła II.