Co mówią wieki?

Tekst i zdjęcia
 Alina Świeży-Sobel


|

Gość Bielsko-Żywiecki 23/2012

publikacja 07.06.2012 00:00

700 lat Bielska. Dwa dni trwała ciekawa debata o siedmiu wiekach przeszłości Bielska. Finałem konferencji historycznej było odsłonięcie na rynku tablicy upamiętniającej księcia cieszyńskiego Mieszka – założyciela miasta.

Makieta średniowiecznej bielskiej Starówki przypomina jej oryginalny wygląd Makieta średniowiecznej bielskiej Starówki przypomina jej oryginalny wygląd

Konferencję zorganizowało Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne wraz z bielską Akademią Techniczno-Humanistyczną, a 21 wygłoszonych referatów i komunikatów poruszało różne kwestie z bielskiej przeszłości od XIV po XX wiek. Wszystkie ukażą się drukiem jeszcze w tym roku. 
– Była to konferencja bardzo potrzebna i bardzo urozmaicona. Myślę, że będzie ona inspiracją zarówno dla Towarzystwa Historycznego – do dalszych badań i popularyzacji wiedzy o historii naszego miasta, jak i dla Akademii Techniczno-Humanistycznej – by rozwijać humanistyczne skrzydło tej uczelni – mówi dr Jerzy Polak, honorowy prezes BBTH. 
Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na pilną potrzebę nauczania historii regionalnej, jak również wzbogacania tradycyjnej edukacji o lekcje prowadzone w muzeum czy archiwum. – W prezentowanych wynikach badań stan wiedzy mieszkańców o historii własnego regionu wypada kiepsko. To wpływa na słabe poczucie tożsamości – alarmowali. A ciągnąca się do późnego wieczora dyskusja pokazywała, jak wiele jest ciekawych tematów, którymi warto się zająć.


Książę dał początekNa 3 czerwca 1312 roku datowany jest najstarszy znany obecnie dokument dotyczący przeszłości Bielska. Cieszyński książę Mieszko nadał w nim bielskim mieszczanom prawa własności lasów między Mikuszowicami a Kamienicą. 
Jak podkreślają historycy, pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu z pewnością wcześniej, ale to za czasów panowania księcia Mieszka można mówić o początkach miasta. 
Inicjatywą podjętą z okazji 700-lecia Bielska przez członków BBTH i władze samorządowe było umieszczenie na ścianie jednej z kamienic rynku tablicy dedykowanej założycielowi miasta. Jej odsłonięcie przez prezydenta Jacka Krywulta odbyło się na zakończenie jubileuszowej debaty o historii. 
– Początków osady, od której zaczęło się tworzenie Bielska, należy szukać dwa kilometry stąd: w Starym Bielsku, ale założenie osady w pełni miejskiej nastąpiło właśnie tutaj. Ten rynek został wymierzony w czasach księcia cieszyńskiego Mieszka I, protoplasty dynastii książąt władających Księstwem Cieszyńskim przez długie stulecia. To Mieszko I zadecydował, że w tym miejscu powstanie miasto Bielsko, z rynkiem, uliczkami, zabudową – przypominał dr Bogusław Chorąży, archeolog z bielskiego Muzeum i prezes BBTH. Jak podkreślał, w mieście nie było dotąd wyraźnej informacji na temat tych średniowiecznych początków, stąd inicjatywa Towarzystwa, by upamiętnić znakomitą postać założyciela w miejscu, które najczęściej odwiedzają turyści: na starym rynku. 
– Sami bielszczanie zbyt słabo uświadamiają sobie, komu miasto zawdzięcza swoje powstanie, dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na jego osobę. Nawet jeśli pojawiają się pytania na temat daty najstarszego dokumentu, to zasługi księcia nie podlegają żadnym wątpliwościom – dodaje dr Chorąży. 
•

Sto lat temu...


Jacek Kachel jest członkiem BBTH, od 20 lat dziennikarzem i autorem książek poświęconych przeszłości regionu. Jego najnowsza książka „Był rok 1911...” ukazuje życie mieszkańców Bielska i Białej, a także okolicznych miejscowości – na podstawie doniesień ówczesnej prasy. Autor barwnie i lekko pokazuje klimat codzienności sprzed wieku. Obok ważnych wiadomości na temat życia publicznego pojawiają się doniesienia ze świata mody, humor, informacje o pogodzie. Wszystko po to, by lepiej pokazać przodków dzisiejszych bielszczan, z wszystkimi wadami i zaletami. Dla tych, którzy chcieliby ich poznać, mamy trzy egzemplarze książki. Rozlosujemy je wśród osób, które do 15 czerwca nadeślą do naszej redakcji (43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7 lub: bielsko@gosc,pl) odpowiedź na pytanie: wzdłuż jakiej rzeki przebiegała północna granica Księstwa Cieszyńskiego?