Nowy numer 39/2023 Archiwum

Wspólne słuchanie Boga

Do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej już od kilkunastu lat w styczniu przybywają przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich oraz judaizmu, aby razem czytać i rozważać słowa Pisma Świętego.

Tradycyjnie są wśród nich przedstawiciele duchowieństwa i świeccy reprezentujący różne stany i zawody.

W tym roku wśród czytających wybraną do lektury księgę Apokalipsy św. Jana byli m.in. bp Piotr Greger, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, diecezjalny referent do spraw ekumenizmu ks. prof. Józef Budniak, a także poeta Juliusz Wątroba i ks. Piotr Bączek z diecezjalnego Radia Anioł Beskidów, które od początku wraz z Książnicą Beskidzką przygotowuje ekumeniczne czytanie Biblii. Wśród słuchaczy biblijnej księgi była m.in. Dorota Wiewióra, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Fragmenty Apokalipsy czytali wyznawcy katolicyzmu i luteranizmu, prawosławia i Kościoła greckokatolickiego oraz baptystka. Lektorem był także bielski kompozytor Janusz Kohut, który wykonał również fortepianowe improwizacje na temat utworów kolędowych.

Biskup Greger w słowie skierowanym do uczestników maratonu wskazywał, że księga Apokalipsy św. Jana mówi o zbawczej obecności zwycięskiego Baranka we wspólnocie ludzi wierzących, którzy na co dzień doświadczają wielu problemów. – Chrystus zmartwychwstały, nieustannie kochający człowieka, jest obecny wśród nas; zaświadcza i przekonuje, że jest w gronie owych stu czterdziestu czterech tysięcy opieczętowanych (por. Ap 7,4–8). Z jednej strony treść tej księgi niepokoi i pobudza do głębszej refleksji, a z drugiej – wprowadza oczekiwany i bezcenny spokój, zwłaszcza w chwilach burzowych doświadczeń życia. Nade wszystko jest księgą nadziei, każe nam kroczyć naprzód...

– Wsłuchując się w tę księgę, chcemy usłyszeć o Jego zwycięstwie, Jego triumfie, o Jego dobroci i łaskawości – dodawał bp Korczago, życząc, by czas wspólnej lektury był okazją do refleksji uwrażliwiającej na przesłanie o łaskawym i miłosiernym Bogu.

Witając wszystkich biblijnych lektorów i słuchaczy, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek zaznaczył, że to jedno z ostatnich wydarzeń, w których uczestniczy jako dyrektor tej placówki, gdyż wkrótce odchodzi na emeryturę. – Moją ambicją, podobnie jak i moich współpracowników, było to, żeby biblioteka była miejscem spotkań ponad podziałami: politycznymi, społecznymi i religijnymi. W ekumenii powinniśmy poszukiwać nie tego, co nas dzieli, ale tego, co nas łączy. A łączy nas Jezus Chrystus i chrzest przyjęty w Jego imię – mówił dyr. Kocurek.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy