Bielsko-Żywiecki

Monstrancja - pomysł zdrowej pobożności

To przedmiot, naczynie liturgiczne, w którym zmaterializowała się ludzka wiara. O teologicznych założeniach i artystycznych wartościach, jakie kryją się w monstrancji, była mowa podczas tego spotkania muzealnego.

Prelekcję na temat "Monstrancja - liturgiczne naczynie, a więc i przedmiot (części składowe, techniki złotnicze i konserwacja) wygłosił mgr Piotr Smolec, a o zawartym w monstrancji geniuszu pobożności i wiary opowiedział ks. dr Grzegorz Klaja, dyrektor Muzeum Diecezjalnego i organizator ostatniego przed wakacjami spotkania muzealnego.

Odbyło się ono w sobotę 14 czerwca o 10.30 w gmachu kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej przy ulicy Żeromskiego 5a.

Można było poznać nie tylko historię powstania oraz idee teologiczne, ale również techniki złotnicze, metody konserwacji i codziennej troski o te, nieraz wiekowe, naczynia liturgiczne. Podczas muzealnego spotkania jako przykład służyć będzie wyjątkowo piękna, XIX-wieczna monstrancja pochodząca z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie.

Z bliska będzie można obejrzeć "bohaterkę" tego spotkania: zabytkową monstrancję z Hałcnowa   Z bliska będzie można obejrzeć "bohaterkę" tego spotkania: zabytkową monstrancję z Hałcnowa
Ks. Grzegorz Klaja
- Przyzwyczailiśmy się, iż w naszych katolickich świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament Ołtarza ukazany w specjalnie przygotowanym do tego obrzędu eucharystycznym naczyniu nazywanym monstrancją. Co więcej - procesje eucharystyczne i adoracja Sanctissimum stały się wyróżnikiem oraz ikoną duchowości i wiary rzymskokatolickiej. A przecież monstrancja nie powstała u początków wiary chrześcijańskiej. Oczywiście nie było jej podczas Ostatniej Wieczerzy ani przez kolejne długie wieki - mówi ks. dr Grzegorz Klaja.

- W pewnym momencie dziejów eucharystyczne naczynie: monstrancję stworzyła autentyczna wiara i zdrowa pobożność, która dostrzegała w białej Hostii, w ułamku chleba, żywą i realną obecność Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, uobecnienie Paschy Pana i zadatek życia wiecznego. Ten niepojęty i wielki dar pobudzał wiernych do szukania sposobów oddania Mu czci, adoracji, uwielbienia, możliwości złożenia hołdu - zaznacza ks. dr Klaja.

Tak ostatecznie powstało specjalne naczynie pozwalające ukazać Ciało Pańskie, które my dziś nazywamy monstrancją. - Naczynie to przybierało różne formy artystyczne. W nim skupia się i materialnie wyraża eucharystyczna wiara i pobożność - dodaje ks. dr Klaja, przypominając, że to spotkanie może przyczynić się do głębszego przeżycia zbliżającej się uroczystości Bożego Ciała.

 

 

« 1 »