• facebook
 • rss
 • Cieszyńska debata o Apostołach Słowian

  Alina Świeży-Sobel

  dodane 14.04.2013 16:02

  Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej” została zorganizowana w Cieszynie.

  Była jednym z punktów międzynarodowych obchodów 1150. rocznicy przybycia Braci Sołuńskich na Wielkie Morawy. Na życzenie władcy Państwa Wielkomorawskiego księcia Rościsława przybyli bracia Cyryl i Metody, misjonarze znający język Słowian. W 863 roku podjęli się chrystianizacji ówczesnego Państwa Wielkomorawskiego, a także włączyli się w dzieło kształtowania języków, piśmiennictwa i kultury Słowian. W Welehradzie ustanowiona została stolica biskupia św. Metodego, pierwszego arcybiskupa Wielkich Moraw.

  Głównym tematem dyskusji były zagadnienia związane z dziedzictwem, jakie zostawili święci Cyryl i Metody w obszarze trzech narodów – polskiego, czeskiego i słowackiego. Zagadnienia te przybliżyli wykładowcy wyższych uczelni z Lublina Opola, Wrocławia, Nitry, Ołomuńca, Preszova.

  Trzy narody

  W dyskusji wzięli udział przedstawiciele trzech narodów, a także różnych Kościołów chrześcijańskich. Przybyli patronujący przedsięwzięciu biskupi katoliccy z Polski, Czech i Słowacji: bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp František Václav Lobkowicz, ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej, i bp Viliam Judák, ordynariusz diecezji nitrzańskiej, a także luteranie: bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, i bp Władysław Wolny, przewodniczący Czeskiej Rady Ekumenicznej, oraz przedstawiciel Kościoła prawosławnego w Polsce ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, wiceprzewodniczący oddziału śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Wszystkich przybyłych gości, prelegentów i słuchaczy powitał ks. prof. dr hab. Józef Budniak, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, zapraszając najpierw do wspólnej modlitwy dziękczynnej za dar, jaki przynieśli Słowianom święci apostołowie i nauczyciele: Cyryl i Metody. Nabożeństwo odbyło się w ekumenicznej kaplicy Uniwersytetu Śląskiego. – Pan Bóg obdarzył świętych Cyryla i Metodego mądrością, zapałem, wiedzą i męstwem, aby pogańskim narodom wskazali drogę do nieba.

  Organizatorem międzynarodowej debaty było Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów, wraz z Uniwersytetem Śląskim – Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Komisją do spraw Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

  «« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  przewiń w dół