• facebook
 • rss
 • Szlakiem ulicznej gry – do Polski

  Alina Świeży-Sobel

  dodane 02.11.2012 16:20

  11 listopada bielscy historycy zapraszają na wyprawę drogami do niepodległości. Zainteresowanych poprowadzą przez ważne miejsca Bielska i Białej, przybliżą wydarzenia i atmosferę sprzed wieku.

  Gra uliczna „Polskie drogi do niepodległości w Bielsku i Białej – 1902–1918” jest kolejną próbą przeprowadzenia przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne  imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym w naszym mieście. Będzie to żywa, oparta na aktywności uczestników lekcja historii wpisująca się znakomicie w tegoroczne obchody Święta Niepodległości.

  – Główną ideą gry jest przybliżenie niełatwej drogi polskich działaczy, którzy w początkach XX wieku podjęli trud budzenia świadomości narodowej na terenie Bielska i Białej. Reprezentowali oni różnorodne nurty polityczne, przyświecał im jednak jeden cel: przywrócenie dumy i godności narodowej wśród mniejszości polskiej ówcześnie zamieszkującej Bielsko i Białą. Wszystko to działo się warunkach dominacji kulturowej żywiołu niemieckiego, która w niektórych przypadkach przybierała oblicze skrajnie nacjonalistyczne. Gra nie jest jednak próbą wartościowania tych zjawisk. Ma ona jedynie na celu ukazanie skomplikowanej mozaiki kulturowej, która współtworzyła ówczesne  Bielsko i Białą – mówi dr Bogusław Chorąży, koordynator gry ze strony BBTH.

  Scenariusz gry został oparty na autentycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Bielska i Białej w latach 1902–1918. Ramy czasowe obejmują najważniejsze wydarzenia dla odradzającej się świadomości Polaków w obydwu miastach. Jest m.in. otwarcie Domu Polskiego w Bielsku w 1902 roku, tzw. bitwa nad Białą w 1914 roku, wydarzenia I wojny światowej, m.in. działalność szpitali rezerwowych oraz listopad 1918 roku – narodziny niepodległego Państwa Polskiego. 

  Zadania wykonywane przez uczestników gry nawiązywać  będą do ważniejszych form aktywności bialskich, i bielskich środowisk narodowych. Będą to ćwiczenia odnoszące się działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, konkursy plastyczne i śpiewacze nawiązujące do działalności chórów i organizacji artystycznych działających w dawnym „Domu Polskim” w Bielsku czy „Czytelni Polskiej” w Białej. Niezbędna będzie również podstawowa wiedza o historii Polski, zdobyta na kursach samokształceniowych zorganizowanych w trakcie gry. Będzie też działalność konspiracyjna – nauka strzelania, opatrywanie rannych legionistów, odszyfrowywanie rozkazów oraz wykonywanie zadań wywiadowczych. Wszystko to będzie się działo w różnych punktach i lokalach na terenie miasta, a ulice, którymi poruszać się będą uczestnicy gry, będą kontrolowane przez austriackie patrole.

  Grę zakończy wiec-happening uczestników przed „Czytelnią Polską" w Białej. Będzie to punkt kulminacyjny gry, w trakcie którego zostanie odczytana odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z listopada 1918 roku – akt zapowiadający narodziny niepodległego Państwa Polskiego. Stamtąd uczestnicy gry w świątecznym przemarszu udadzą się do Zespołu Szkół Plastycznych, gdzie odbędzie się podliczenie punktacji i wręczenie nagród. Prawdziwą gratką będzie prezentacja najważniejszych punktów gry, połączona z komentarzem znanych bielskich historyków.

  Gra będzie rozgrywana od godz. 9 do 14. Może w niej uczestniczyć maksymalnie 20 zespołów 3–5-osobowych. W skład każdego zespołu musi wchodzić przynajmniej 1 osoba pełnoletnia. Zgłoszenia do gry należy wysyłać wyłącznie internetowo pod adresem: towarzystwo.bbth@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, do gry zakwalifikowanych zostanie pierwszych 20 zgłoszonych zespołów.

  Gra zorganizowana została  pod auspicjami Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego przy współudziale wielu środowisk publicznych i obywatelskich. Są to: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Stowarzyszenie „Dom Polski”, drużyny ratownictwa medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Bielska Szkoła Przemysłowa.

  «« | « | 1 | » | »»

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  przewiń w dół